LT   |   EN      Mano KU   |   
Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyrius

Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyrius atlieka rinkodaros, komunikacijos ir tarptautinių ryšių funkcijas.

Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyriaus uždaviniai yra šie:

  1. kurti ir įgyvendinti Universiteto komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti Universiteto veiklos viešinimo planus ir koordinuoti jų įgyvendinimą, didinti Universiteto žinomumą ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą Universitetu bei jo vykdoma veikla, kurti teigiamą Universiteto  įvaizdį;
  2. kurti ir įgyvendinti Universiteto studijų, mokslo ir meno veiklų rinkodaros strategiją, vykdyti studentų pritraukimo veiklas Lietuvoje ir užsienyje;
  3. informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, socialinius partnerius apie Universiteto veiklą, palaikyti ryšius su Universiteto išorės partneriais Lietuvoje ir užsienyje, užtikrinti vidinę komunikaciją;
  4. užtikrinti sklandų bendrauniversitetinės svarbos renginių organizavimą bei oficialių delegacijų ir svečių priėmimą;
  5. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Universiteto tarptautinio bendradarbiavimo strategiją; koordinuoti tarptautinio bendradarbiavimo veiklas.

Kontaktai

Rinkodaros ir tarptautinių ryšių skyrius
Herkaus Manto g. 84
92294 Klaipėda
Klaipėdos universiteto miestelis
Rektorato pastatas
Kab. nr. 310

Inga Petrauskienė
Vedėja
Tel. (8 46) 39 89 05
Mob. tel. 8 616 40 359
Faks. (8 46) 39 89 99
El. paštas inga.petrauskiene@ku.lt
Kab. nr. 310

Justina Čekanauskienė
Vyresnioji specialistė rinkodarai ir komunikacijai
Tel(8 46)  39 89 08
El. paštas justina.cekanauskiene@ku.lt
Kab. nr. 310

Eglė Straupė
Vyresnioji specialistė komunikacijai
Tel(8 46)  39 89 85
Mob. tel. 8 650 57 577
El. paštas ziniasklaidai@ku.lt
Kab. nr. 310

Jurgita Jokubauskė
Dizainerė-maketuotoja
Tel. (8 46)  39 89 07
El. paštas jurgita.jokubauske@ku.lt
Kab. nr. 312

Laimutė Servaitė
Anglų kalbos vertėja-redaktorė