LT   |   EN      Mano KU   |   
Sutrumpintos studijos » Viešasis administravimas

Valstybinis kodas
6121LX061

Įgyjama kvalifikacija
Viešojo administravimo bakalauras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    43,80 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2628 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

 

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 55
alvyda.obrikiene@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt