LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Socialinis darbas

Valstybinis kodas
6121JX067

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    43,80 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2628 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą.

Priklausomai nuo baigtos pirmosios pakopos studijų programos studijų metu gali tekti studijuoti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Sveikatos mokslų fakultetas

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
administratorius.svmf@ku.lt, dekanatas.svmf@ku.lt

 

Socialinio darbo katedra

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 63
sdk.svmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt