LT   |   EN      Mano KU   |   
Sutrumpintos studijos » Psichologija

Valstybinis kodas
6121JX065

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3 m.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
180

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    57,10 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3426 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį aukštąjį išsilavinimą arba baigę socialinių, humanitarinių ar biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

 

Psichologijos katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 32
psk.shmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt