LT   |   EN      Mano KU   |   
Sutrumpintos studijos » Priėmimo įforminimas ir studijų sutarčių pasirašymas į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti

Pakviestieji studijuoti į sutrumpintas studijas bakalauro laipsniui įgyti studijų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba elektroniniu parašu.

Priėmimo įforminimas ir studijų sutarčių pasirašymas Studijų tarnyboje vyks 2021 m. rugpjūčio 12–13 d. 9.00–12.00 val. ir 13.00–16.00 val.

El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas vyks nuo 2021 m. rugpjūčio 12 d. 12.00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. 24.00 val.

Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį Studijų tarnyboje, pakviestieji studijuoti pateikia šių dokumentų kopijas (originalus turi su savimi ir pateikia duomenų patikrinimui):

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
  • aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą);
  • vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas;
  • kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis.

Studijų registracijos mokestis – 50 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, reikalingus įforminant priėmimą, pakviestieji pateikia fakultetų ar institutų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:

gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita –
LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.