LT   |   EN      Mano KU   |   

Valstybinis kodas
6121LX058

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1,5 m.

Studijų tvarkaraštis
Nuotolinis

Studijų programos apimtis kreditais
90

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    43,80 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    2628 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį koleginį arba universitetinį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

 

Vadybos katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 76
ligita.simanskiene@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt