LT   |   EN      Mano KU   |   
Papildomosios studijos magistro laipsniui siekti

Papildomosios studijos skirtos tiems, kurie yra įgiję aukštąjį koleginį išsilavinimą arba siekia studijuoti kitoje studijų kryptyje, nei įgytas bakalauro diplomas. Abiem atvejais studijos apima studijų krypties pagrindinius dalykus, leidžiančius įgyti pakankamų žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Šių studijų apimtis – iki 60 ECTS kreditų. Trukmė – iki 1 metų. Baigus šias studijas išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę dalyvauti konkurse į atitinkamą magistrantūros studijų programą.