LT   |   EN      Mano KU   |   
Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Nori įgyti komplimentarinės ir netradicinės medicinos žinių, įgūdžių ir kompetencijų naujoje reabilitacijos kryptyje? – Rinkis pirmąsias Lietuvoje vykdomas Papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrantūros studijas! Įgysi žinių ir kompetencijų apie terapijas asistuojant gyvūnams, tradicinę kinų mediciną, ajurvedą,  akupunktūrą, fitoterapiją, homeopatiją“.

Valstybinis kodas
6211GX016

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina (2019 m.)
37 Eur

Metinė studijų kaina (2019 m.)
2220 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacija
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių reabilitacija

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Studijų programos aprašas

Baigęs studijas gebėsi dirbti komandoje, integruoti papildomąją ir alternatyviają mediciną į reabilitacijos procesą, gebėsi taikyti biopsichosocialinius metodus bei savarankiškų mokslinių tyrimų rezultatus neįgaliųjų biopsichosocialinėms funkcijoms ugdyti, atkurti, palaikyti ir kompensuoti. Baigęs studijas dirbsi reabilitacijos įstaigose arba galėsi vykdyti privačią veiklą.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. reabilitacijos studijų krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Sveikatos mokslų fakultetas

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
administratorius.svmf@ku.lt, dekanatas.svmf@ku.lt

 

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 28
hmrk.svmf@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt