LT   |   EN      Mano KU   |   
Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas

Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas

Valstybinis kodas
6211JX091

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis.
Dalis studijų vyksta nuotoliniu studijų tvarkaraščiu.

Studijų programos apimtis kreditais
90

Kredito kaina (2019 m.)
33 Eur

Metinė studijų kaina (2019 m.)
1980 Eur

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų gali vykti anglų kalba.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 606, (8 46) 39 86 607
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

 

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 74
geostudijos@gmail.com

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt