LT   |   EN      Mano KU   |   
Verslo vadyba

Verslo vadyba

Čia studijuoti geriausia

Čia Jūsų laukia dėstytojų komanda, sudaryta iš patyrusių profesorių ir entuziastingų jaunų mokslininkų, specialistų, kurie vadybos mokslą išmano ne vien iš teorinės pusės, bet turi ilgametę patirtį versle ir jo valdyme. Esame pasirengę perduoti Jums klasikines vadybos žinias ir pasidalinti naujausiais vadybos mokslo atradimais bei praktikomis.

Kolegos nuo pirmos dienos

prof. dr. Ligita Šimanskienė, katedros vedėja:

Į kiekvieną studentą visų pirma žiūrime kaip į kolegą, su kuriuo dirbame drauge siekdami bendro tikslo. Mums rūpi Jūsų poreikiai, o Jūsų nuomonė ir grįžtamasis ryšys yra tai, kas veda mus į priekį ir leidžia nuolat tobulėti. Kviečiame prisijungti prie vadybos komandos.

Padarykime pasaulį geresne vieta gyventi

Kai iššūkiai dideli ir tenka spręsti sudėtingas problemas, be vadybos žinių neišsiversime, būtent vadovų rankose yra sprendimai, kurie keičia ne tik organizacijos veiklos rezultatus, bet ir mūsų gyvenamąją aplinką. Darnus vystymasis, įmonių socialinė atsakomybė, inovacijų diegimas, tarptautinių tinklų kūrimas, turtingesnė, laimingesnė visuomenė gali būti Jūsų sprendimų rezultatas.

 

Dirbant teatro vadovu, dažnai susilaukiu klausimo: kuo skiriasi vadovavimas teatrui nuo vadovavimo komercinei ar gamybinei įmonei. Mano atsakymas – beveik niekuo. Teatre, kaip ir kitur, galioja tos pačios vadybos taisyklės, tokie patys arba labai panašūs procesai, finansinių, žmogiškųjų išteklių valdymas. Net kūrybiniame procese veikia vadybos dėsniai. Kasdien tenka pritaikyti jau turimas vadybos žinias dirbant Klaipėdos dramos teatro vadovu. Jaučiu, kad tų žinių man trūksta, todėl nusprendžiau pasirinkti Klaipėdos universiteto Verslo vadybos magistro studijas. Šiame universitete įgijau verslo vadybos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, todėl žinau, kad magistro studijos būtent čia man bus naudingos“

(Tomas Juočys, Klaipėdos dramos teatro vadovas)

 

Man patiko studijuoti šioje programoje ir manau, kad daugelis dalykų pravers man ateityje. Galimybė studijuoti nuotolinėse studijose atveria galimybes studijuoti ir žmonėms, kurie turi kitų pastovių dieninių įsipareigojimų, nes yra labai patogu susiplanuoti savo mokymosi laiką pačiam.

Rugilė Valiušienė UAB „Cowi Lietuva“ Vilnius

Valstybinis kodas
6211LX083

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina (2019 m.)
33 Eur

Metinė studijų kaina (2019 m.)
1980 Eur

Studijų tvarkaraštis
Nuotolinis (kartą per mėnesį susitinkant konsultacijoms su dėstančiais dėstytojais)

Studijų kalba
Lietuvių

Po studijų praėjo jau daug metų, tačiau su dideliu džiugesiu ir malonumu prisimenu šią Alma Mater. Nei dienos, nei sekundės nepasigailėjau, kad pasirinkau šį universitetą, šias studijas ir šią katedrą (Vadybos). Ką šios studijos man davė?  Pirmiausia studijos davė neribotų žinių bagažą, įkalė į galvą, kad negalima sėdėti vietoje, o nuolat mokytis ir ieškoti naujų būdų bei kelių savo tikslui pasiekti, praplėtė akiratį, išmokė mąstyti, priimti kritiką, nebijoti rizikuoti, ieškoti ir nepasiduoti, o svarbiausia suvedė  su nuostabiais žmonėmis: tiek su studentais („grupiokais“), tiek su dėstytojais.  Džiaugiuosi, kad nenutrūko nuoširdus bendravimas su daugeliu iš jų. Šiandien daugelis katedros dėstytojų  – pasikeitę, bet tikiu, kad šilta dvasia išliko ir studentavimo procesas dar patobulėjo, tapo dar įdomesnis ir dar labiau įtraukiantis.

(Rasa Zakarienė, Klaipėdos universitetinė ligoninės Vyriausioji slaugos administratorė)

 

Esu Julija Apulskienė ir Klaipėdos universitete baigiau  Verslo vadybos magistro studijas. Tikrai džiaugiuosi, kad studijavau šią specialybę  būtent Klaipėdos universitete, nes laikas, kurį praleidau tikrai nepraėjo veltui.

Manau, kad studijų kokybė priklauso tiek nuo universiteto, tiek nuo paties studento supratimo ir suvokimo, ko jis iš studijų nori. Jei studentas bus aktyvus, sieks ne tik išklausyti paskaitų medžiagą, jo įgytos žinios jam tikrai pagelbės ateityje. Vadybos katedroje sutikau daug puikiu dėstytojų, kurie mane ugdė ne tik kaip būsimą specialistę, bet ir formavo pasaulėžiūrą ir padėjo tada, kai to reikėjo.


(Julija Apulskienė,
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro specialistė)

Verslo vadybos studijų programoje suteiktos žinios ir gebėjimai leidžia kurti savo verslą, dirbti ne tik aukščiausio lygmens vadovo pareigose (prezidentu, generaliniu direktoriumi, direktoriumi, direktoriaus pavaduotoju), bet ir organizacijos funkcinio vadovo pareigose: personalo, finansų, gamybos ir rinkodaros vadovu.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries 5 g, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 06, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

Vadybos katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 76
ligita.simanskiene@ku.lt
Facebook KU vadybos katedra

 

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt