LT   |   EN      Mano KU   |   
Inovacijų vadyba ir technologijos

Inovacijų vadyba ir technologijos

Jeigu tu nori keisti pasaulį

Vienas iš kūrybiškiausių pastarojo šimtmečio žmonių Steve Jobs sakė “Kiekvienam būna toks jausmas, kai jis supranta, kad dabar yra tas momentas, kai jis keičia ateitį”. Tad jei nori pajusti kūrybos sėkmės rezultatų skonį – ši studijų programa – skirta kaip tik tau.

 

Inovacijos – tai didelis verslas

2017 m. Europos Sąjungos (ES) valstybės narės moksliniams tyrimams ir plėtrai (MTEP) bei inovacijoms išleido beveik 320 milijardų eurų. Daugelyje ES šalių inovacinė veikla paprastai vykdoma verslo organizacijose. Pagal ES strategiją „Europa 2020“, visos narės MTEP veikloms turėtų skirti 3% BVP, o tai padidinti inovacijų lygį ir paverstų ES pasaulio ekonomikos lyderiu.

 

Išsprendžia daugelį organizacijų problemų

Inovacijos yra labai svarbus įmonės konkurencingumo ir tvarumo veiksnys. Kurdamos inovacijas organizacijos gali laimėti naujus klientus ir sustiprina esamų klientų lojalumą. Įmonės sėkmingai kuriančios inovacijas, laimi didesnius pardavimus ir pelnus! Organizacija, gaudama didesnius pelnus, gali mokėti didesnius atlyginimus, o todėl pasirinkti geresnius darbuotojus.

 

Inovacijų vadovo – įdomus darbas

Inovacijų vadovas – tai optimisto, realisto, žaidėjo, lyderio ir sekėjo derinys. Jis geba skatinti individualų ir kolektyvinį kūrybiškumą, taip pat – kurti idėjų, prototipų kūrimo ir gamybos procesus bei procedūras. Inovacijų vadovas taip pat geba balansuoti riziką ir numatomą inovacijos naudą. Inovacijų vadovai yra kvalifikuoti projektų valdymo, strateginio mąstymo ir lyderystės srityse.

 

Inovacijų vadybos ir technologijų programą pasirinkau, nes ji plačiai pritaikoma įvairiose specialybėse, pramonės šakose. Taip pat yra sukuriamos galimybės lankyti paskaitas dirbantiems studentams. Tai puiki galimybė suderinti darbą su mokslu, pasisemti naujų idėjų, kurso metu plėsti savo pažinčių tinklą, dalyvauti įvairiuose renginiuose. Studijų programa atveria tolimesnes galimybes studijuoti arba/ir kelti kvalifikaciją darbo aplinkoje“

(Laura Stubraitė, II kurso magistrantė)

 

Sutinku su mintimi, kad inovacijų proveržis keičia mūsų gyvenimo, mokymosi ir darbo įpročius. Gebėjimas prisitaikyti greitai besikeičiančioje aplinkoje yra pagrindinis uždavinys gyvenime ir versle. Inovacijų vadybos ir technologijų studijos suteikia pranašumo kuriant naujoves, sprendžiant problemas ir įgyvendinat pokyčius

Marius Naraveckas, I kurso magistrantas

Valstybinis kodas
6211LX079

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina (2019 m.)
33 Eur

Metinė studijų kaina (2019 m.)
1980 Eur

Studijų tvarkaraštis
Nuotolinis (kartą per mėnesį susitinkant konsultacijoms su dėstančiais dėstytojais)

Studijų kalba
Lietuvių

Per šias studijas suvokiau inovacijų svarbą įmonėse bei susipažinau su jų praktiniais įgyvendinimo procesais, atnaujinau teorinius vadybos pagrindus. Įgytas naujas žinias taikau kasdieniniame vadovo darbe dėl ko studijos padėjo tapti geresniu vadovu.  

 (Džiugas Radžius, UAB „Inchcape Motors“ Klaipėdos atstovybės vadovas)

Drąsiai rinkitės inovacijų vadybos ir technologijų studijų programą! XXI amžius – “lšminties” arba “Proto” metas, kuriame inovacijos ir gebėjimas jas įžvelgti, vystyti lemia organizacijos konkurencinį pranašumą ir sąlygoja jos augimą. Studijų metu jūs išmoksite generuoti idėjas, nustatyti galimybes, adaptuoti plėtrai ir galiausiai komercializuoti. Ir visai nesvarbu kurioje srityje jūs veikiate (dirbate): mokslo, gamybos ar paslaugų veiklose, inovacijas pritaikysite naujiems produktams, procesams ar inovacinėms veikloms atsirasti. Meskite sau iššūkį! Studijuodami pradėsite originaliai, nestandartiškai mąstyti, lavinsite kūrybiškumą. Kūrybiški sprendimai pavirs naujais produktais, kurie atneš plėtrą bei ekonominę naudą. Tapkite ilgalaikio konkurencinio pranašumo šaltiniu – inovatyvumo meistru!
(Su geriausiais prisiminimais, KU pirmos laidos 2015 m. Inovacijų vadybos ir technologijų studijų programos magistrantė Irina Zbarazskaja)

Ši studijų programa man suteikė platesnį požiūrį į komandinio darbo ir pokyčių diegimo praktines galimybes.

Šių studijų dėka pradėjau geriau suvokti galimus netradicinius iškilusių problemų sprendimo būdus. Pasikeitė požiūris į naujų žinių ir technologijų taikymą kasdieniame darbe, tapo drąsiau ir lengviau priimti inovatyvius sprendimus.

(Julius Paulikas, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ teisės ir administravimo departamento vadovas)

Inovacijų kūrėjai gali dirbti: naujo produkto kūrimo komandos funkciniais atstovais, projekto vadovais arba lyderiais, naujo produkto proceso vadovais. Jie planuoja, vadovauja ir koordinuoja organizacijos inovacinėms veikloms, apskaičiuoja biudžeto poreikį, vadovauja produkto kūrimo grupei, užtikrina veiksmingą išteklių naudojimą, nustato ir vadovauja operacijoms ir administracinėms procedūroms.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

Vadybos katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 76
ligita.simanskiene@ku.lt
Facebook KU vadybos katedra

 

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt