LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į studijas KU » Magistrantūros studijos » Priėmimo įforminimas ir studijų sutarčių pasirašymas į magistrantūros studijas

Pakviestieji studijuoti studijų sutartis pasirašo Universiteto Studijų tarnyboje arba elektroniniu parašu.

Pirmojo etapo priėmimo įforminimas ir studijų sutarčių pasirašymas Studijų tarnyboje vyks 2021 m. liepos 5 d. 9.00–12.00 val. ir 13.00–15.30 val. ir 2021 m. liepos 7 d. 9.00–12.00 val. ir 13.00–16.00 val.

Pirmojo etapo el. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas vyks nuo 2021 m. liepos 2 d. 12.00 val. iki 2021 m. liepos 7 d. 24.00 val.

Antrojo etapo priėmimo įforminimas ir studijų sutarčių pasirašymas vyks 2021 m. rugpjūčio 18–19 d. 9.00–12.00 val. ir 13.00–16.00 val.

Antrojo etapo el. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas vyks nuo 2021 m. rugpjūčio 18 d. 12.00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 19 d. 24.00 val.

Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį Studijų tarnyboje, pakviestieji studijuoti pateikia šių dokumentų kopijas (originalus turi su savimi ir pateikia duomenų patikrinimui):

  • asmens tapatybės kortelę arba pasą;

  • aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą);

  • akademinę pažymą (pažymėjimą), patvirtinančią (-tį) baigtas papildomąsias studijas (tik baigusiems papildomąsias studijas);

  • vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas;

  • kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis.

Studijų registracijos mokestis – 50 Eur. Įforminant priėmimą į Universitetą ir pasirašant studijų sutartį elektroniniu parašu, pakviestieji studijuoti pateikia kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis. Jis turi būti sumokamas iki sutarties pasirašymo. Kitus dokumentus, reikalingus įforminant priėmimą, pakviestieji pateikia fakultetų ar institutų administracijai nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į šią sąskaitą:

gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, atsiskaitomoji sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, įmokos pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Jei asmuo, pakviestas studijuoti į valstybės finansuojamą studijų vietą jau turi antrosios pakopos studijų baigimo diplomą ir daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų įgijo savo lėšomis, būtina pristatyti pažymą apie mokėjimą už ankstesnes magistrantūros studijas.

Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.