LT   |   EN      Mano KU   |   
Ekologija ir aplinkotyra

Valstybinis kodas
6211DX014

Įgyjama kvalifikacija
Gyvybės mokslų magistras

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina 
70,57 Eur

Metinė studijų kaina
4234 Eur

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų gali vykti anglų kalba.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. gamtos, medicinos ir sveikatos ar technologijos mokslų srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. kitos srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Jūros tyrimų institutas
Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 55
studijos@apc.ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt