LT   |   EN      Mano KU   |   
Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos

Inovatyviosios elektros ir automatikos sistemos

Valstybinis kodas
6211EX064

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės studijos

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų programos apimtis kreditais
90

Kredito kaina (2019 m.)
62,28 Eur

Metinė studijų kaina (2019 m.)
3737 Eur

Studijų kalba
Lietuvių
Dalis studijų gali vykti anglų kalba.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. technologijos, gamtos, medicinos ir sveikatos mokslų srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. kitos srities universitetinį  bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą,
  3. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Studijų programos aprašas

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Inžinerijos katedra
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 92
ik.jtgmf@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt