LT   |   EN      Mano KU   |   
Baltijos šalių istorija

Valstybinis kodas
6211NX051

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Dieninis.
Paskaitos vyksta pagal individualiai sudarytą planą.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina 
49,20 Eur

Metinė studijų kaina
2952 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Galimybė rinktis karybos istorijos studijų dalykus, kuriems galima skirti iki 57 proc. studijų laiko; lankstus studijų tvarkaraštis; dalis paskaitų gali būti skaitomos nuotoliniu būdu.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys humanitarinių ar socialinių mokslų srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
 (8 46) 39 88 06, (8 46) 39 85 21
(8 46) 39 88 05
briai@ku.ltstudijos.briai@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt