LT   |   EN      Mano KU   |   
Profesinės studijos

Pedagogika

Valstybinis kodas
6310MX009

Įgyjama kvalifikacija
Pedagogas

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1 m.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
60

Kredito kaina (2019 m.)
43,23 Eur

Metinė studijų kaina (2019 m.)
2595 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Stojantieji neišlaikę arba nelaikę motyvacijos vertinimo, gali dalyvauti konkurse tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Bx0,3+MPx0,3+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, MP – motyvacinis pokalbis Tęstinių studijų centro priėmimo komisijoje, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba savivaldybės rekomendaciją.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries 5 g, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 06, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

 

Tęstinių studijų centras
Vilhelmo Berbomo  g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 70
ilona.zubrickiene@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt