LT   |   EN      Mano KU   |   
Viešasis administravimas

Čia studijuoti geriausia

Viešojo administravimo programą baigę universiteto absolventai sėkmingai dirba vadybinį ir administracinį darbą viešojo sektoriaus institucijose, valstybės tarnyboje, valstybės įmonėse, privačiose ir nevyriausybinėse organizacijose. Suprasdami kaip veikia viešasis sektorius ir valstybės valdymo sistema, jie gali daryti pozityvius pokyčius šalies valdymo sistemoje, realizuoti save politikoje.

#valstybė #valdžia #vyriausybė #seimas #valdymas #politika #savivalda #studijos

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra – viena komanda!

Dėst. Simona Statneckytė

Katedros dėstytojai inovatyvūs, profesionalūs ir atviri bendradarbiavimui, palaikantys glaudžius ryšius su valstybės valdymo ir savivaldos atstovais. Dėstytojų komanda – nuo profesorių iki asistentų – visada pasirengę išklausyti, patarti ir bendradarbiauti. Studentų iniciatyvos visada laukiamos! Kartu kolegiškai diskutuosime ir ieškosime bendrų sprendimų.

#komanda #bendradarbiavimas #inovacijos #iniciatyva

Visi keliai į pasaulį

Jau nuo pirmo kurso suteikiama galimybė rinktis nemokamas studijas užsienyje pagal ERASMUS+ programą. Galimos studijos Ispanijos, Čekijos, Švedijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Norvegijos, Suomijos, Rumunijos, Slovakijos, Lenkijos universitetuose. Globalių studijų praktika suteikia galimybių aukštesnės pakopos studijas tęsti užsienyje arba sėkmingai dirbti tarptautinėse institucijose.

#studijos #patirtis #kelionės

Praktika – pirmi žingsniai į Tavo karjerą!

Mūsų studentai atlieka praktiką LR Vyriausybėje, LR Vyriausybės įstaigose, ministerijose, valstybės valdymo ir savivaldos institucijose, valstybės įmonėse. Suteikiama galimybė atlikti praktiką Europos Sąjungos institucijose, užsienio šalių nevyriausybinėse organizacijose. Taigi, nepraleisk progos sužibėti!

#praktika  #galimybės #karjera #tavoziniuuostas

3 kurso studentė Irma Radavičiūtė
„Viešasis administravimas neeilinė programa. Paskaitų metu suteiktos žinios naudingos ne tik specialistams, bet ir kiekvienam gyventojui, siekiančiam suvokti valstybėje vykstančius procesus, kurie kiekvieną paliečia kasdienybėje. Tai gyvenimo mokykla, kurioje dėsto šiuolaikiški ir didelę patirtį viešojo administravimo srityje sukaupę dėstytojai. Todėl studijos čia yra ne tik naudingos, bet ir įdomios“.

Gintarė Drungilaitė, viešbučio „Euterpė“ direktorė
„Viešojo administravimo bakalauro studijos Klaipėdos universitete suteikė platesnį požiūrį į valdymo procesus, apgludino darbinės praktikos metu įgytas žinias teoriniu požiūriu. Įgijau žinių, kaip „akademiniu lygmeniu“ pagrįsti savo mintis ir požiūrį tvirtesniais faktais bei įrodytais mokslininkų tyrimais. Malonu prisiminti tai, kad dėstytojai medžiagą perteikdavo emocingai, vis stengdavosi pateikti naujausius faktus ir juos nagrinėti bei analizuoti, o ne vien perskaitydavo skaidrių medžiagą“.

Eglė Kuklieriūtė, VšĮ „Idėjų sektorius, LEAN specialistė
Iš studijų Klaipėdos uiversitete maloniausia prisiminti du dalykus. Pirmiausia, grupiokus. Nors su didžiąja dalimi nebendraujame, bet prisiminimai – vien malonūs. Antras dalykas – mano didžiosios dalies mokslo darbų (kursinių, bakalaurinio ir magistrinio) vadovas – Doc. dr. Kęstutis Šerpetis. Iki šiol manau, kad tai vienas kūrybiškiausių ir įdomiausių mano sutiktų žmonių, kuris kiekvieną kartą skatino pažvelgti į įprastus dalykus kitu kampu, nebijoti diskutuoti su žymiai viršesniais „moksliniais grandais” ir nekreipti dėmesio, jeigu kažkam tai nepatinka. J

Valstybinis kodas
6121LX061

Įgyjama kvalifikacija
Viešojo administravimo bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3 m.
Ištęstinės studijos –  4,5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
180

Kredito kaina (2019 m.)
22 Eur

Metinė studijų kaina (2019 m.)
Nuolatinės studijos – 1320 Eur
Ištęstinės studijos – 880 Eur

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis (nuolatinės studijos).
 • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.
  Dalis studijų vyksta nuotoliniu būdu.

Studijų kalba
Lietuvių

Kur dirba absolventai?

Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Tauragės rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Palangos miesto savivaldybės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Sodra, Lietuvos darbo birža, Klaipėdos teritorinė muitinė, Nacionalinė mokėjimo agentūra, Lietuvos jūrų muziejus, Plungės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, VšĮ Versli Lietuva, Luminor bank AB, Klaipėdos universitetas, Socialinių mokslų kolegija, Birmingemo universitetas (Didžioji Britanija), VšĮ „Idėjų sektorius“, Lietuvos kriminalinės policijos biuras, AB „Smiltynės perkėla“, UAB „Glassbel Baltic“, UAB „TELE2“, UAB „Biuras“, UAB „Terekas“, AB „DFDS Lisco“, UAB „Arijus“, AB „Orlen Lietuva“.

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Istorija 0,4 brandos egzaminas
Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Balai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis – 2,5 balo;
sidabro medalis – 1,5 balo;
bronzos medalis – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2019 m. ir 2020 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 06, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.ltprodekanas.shmf@ku.lt

Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 55
jaroslav.dvorak@ku.lt

 

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt