LT   |   EN      Mano KU   |   
Statybos inžinerija ir uosto statiniai

Įstojęs į KU, tapsi ir Europos universiteto EU-CONEXUS studentu: gausi EU-CONEXUS studento kortelę, su kuria galėsi naudotis virtualios EU-CONEXUS bibliotekos paslaugomis, rinktis specializacijas partnerių universitetuose, mokytis juose virtualiai ar derinant su ERASMUS mainų programa.

Statybos inžinerija – tai viena tų sričių, kurios specialistai reikalingi ir vertinami visais laikas. Pasirinkę šias studijas išmanysite statybos inžineriją, statybines medžiagas, pastatų architektūrą, laikančių konstrukcijų skaičiavimą, statybos darbų technologiją, gebėsite parengti techninį projektą, organizuoti, kontroliuoti bei prižiūrėti įvairius statybos procesus, o svarbiausia – galėsite dirbti neypatingų statinių projektų dalies (konstrukcijų) vadovais, kas įmanoma tik baigus universitetines studijas.

Šių studijų išskirtinumas, uosto statinių specifikos išmanymas suteiks žinių, kurios suteiks galimybę dirbti sparčiai augančiose uosto pramonės įmonėse. Galėsite dirbti įvairiose statybinėse organizacijose, projektavimo biuruose, statybos kontrolės įstaigose, atlikti inžinieriaus, konstruktoriaus, statybos darbų technologijų darbus, įvairius sąmatinius skaičiavimus ar tapti projektų vadovais. Statybos inžinerijos specialistai darbo rinkoje itin paklausūs, todėl didelė dalis studentų savo karjerą pradeda dar nebaigę studijų.

Paskaitas studentams dėsto savo srities profesionalai, kurie turi ne tik teorinių, bet ir didelį praktinių žinių bagažą. Taip pat šios studijos neįsivaizduojamos be praktinių darbų laboratorijose, statybvietėse – studentai dalyvauja ekskursijose į įvairias statybos, projektavimo įmones bei organizacijas, kur tiesiogiai susipažįsta su statybos inžinieriaus darbu ir tam reikalingomis kompetencijomis.

Valstybinis kodas
6121EX067

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.
Ištęstinės studijos – 6 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

Kredito kaina
49,18 Eur

Metinė studijų kaina
Nuolatinės studijos – 2951 Eur
Ištęstinės studijos – 1967 Eur

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis (nuolatinės studijos).
 • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Dalis studijų vyksta nuotoliniu studijų tvarkaraščiu.

Studijų kalba
Lietuvių

Statyba – tai sritis, kurioje labai sparčiai diegiamos naujausios IT sistemos. Šiandien vis dažniau visa informacija apie statinį, jo gyvavimo ciklas nuo koncepcijos iki jo nugriovimo modeliuojami virtualioje erdvėje – tai informacinis pastato modeliavimas (BIM). Studijuodami pagal Statybos inžinerijos ir uosto statinių programą jūs ne tik puikiai gebėsite naudoti statybos proceso skaitmeninimo įrankius, bet ir įgysite žinių apie konstrukcijas, technologijas ir inžinerines sistemas. Studijų metu įgytų žinių dėka galėsite pradėti praktinį darbą statinių ir pastatų statybos bei projektavimo organizacijose, o taip pat inžinerinių tyrinėjimų organizacijose, ministerijų, miestų ir rajonų savivaldybių padaliniuose.

Kur dirba absolventai?

Baigę studijas galėsite sėkmingai dirbti privačiose ir valstybinėse statybų sektoriaus įstaigose, statybos rangos darbų ar projektavimo įmonėse: rengti statinių projektų konstrukcinę dalį, atlikti organizacinį, techninį, vadybinį darbą ar sukurti ir pradėti nuosavą verslą. Absolventai visada gali toliau kelti savo kvalifikaciją ir įgyti neypatingų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestatus. Būsimi darbdaviai: UAB Hidrostatyba, UAB PERDANGA, UAB Progresyvūs projektai, UAB Norvetuva, UAB Litana ir Ko, UAB Eternit Baltic, UAB Ruukki Lietuva, AB ,KLASCO, UAB Eikos statyba, AB ,Klaipėdos nafta, LKAB Klaipėdos Smeltė, UAB Bega, UAB ,Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB Klaistvita ir daugelis kitų projektavimo, statybos ir renovacijos įmonių.

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygiu)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais arba kvalifikacijos egzaminas 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygiu)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Balai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis – 2,5 balo;
sidabro medalis – 1,5 balo;
bronzos medalis – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2019 m. ir 2020 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016–2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

Jūrų inžinerijos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt