LT   |   EN      Mano KU   |   
Mechanikos inžinerija

Įstojęs į KU, tapsi ir Europos universiteto EU-CONEXUS studentu: gausi EU-CONEXUS studento kortelę, su kuria galėsi naudotis virtualios EU-CONEXUS bibliotekos paslaugomis, rinktis specializacijas partnerių universitetuose, mokytis juose virtualiai ar derinant su ERASMUS mainų programa.

Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas konkurso būdu bus skiriamos 200 eurų tikslinės skatinamosios stipendijos.

LABAI PLATI INŽINERIJOS SRITIS

Mechanikos inžinerija yra viena pačių universaliausių specialybių, reikalingų norint dirbti įmonėse, kurių veikla susijusi su įrenginių, mechanizmų ir technologinės įrangos gamyba, projektavimu, priežiūra, tobulinimu bei remontu. Turbūt sunku būtų rasti sritį, prie kurios nebūtų prisilietęs mechanikos inžinierius ir taip palengvinęs mūsų kasdienę rutiną ar darbą. Pradedant kiekvieną dieną naudojamais buities prietaisais, transportu, baigiant sudėtingais pramoniniais ir gamybiniais įrenginiais – VISKAS sukurta ir pagaminta pasitelkiant mechanikos inžinerijos žinias.

STUDIJŲ PROGRAMA PAŽYMĖTA KOKYBĖS ŽENKLU

Mechanikos inžinerijos studijų programai suteiktas „Investors’ Spotlight“ kokybės ženklas. Šiuo kokybės ženklu buvo apdovanotos rinkos poreikius labiausiai atitinkančios inžinerinės krypties studijų programos. Tai reiškia, kad verslas, užsienio investuotojai mumis pasitiki, o mūsų paruošti specialistai – aukštos kvalifikacijos darbuotojai, atitinkantys visus, šios srities inžinieriams keliamus, reikalavimus!

TARPTAUTIŠKUMO GALIMYBĖS

Studijų metu galėsi pasinaudoti visomis ERASMUS+ programos galimybėmis ir savo teorines bei praktines žinias gilinti studijuojant ar atliekant praktiką, stažuojantis pasirinktame užsienio universitete ar įmonėje – turime net 200 ERASMUS+ akademinių partnerių!
Ar žinai, kad pasinaudojęs ERASMUS+ programa tu gali išvykti studijuoti į užsienį semestrui arba net metams? Galima stažuotis tiek studijų metu, tiek dar pusę metų po studijų baigimo.

Pasinaudok visomis galimybėmis!

PROJEKTINĖS VEIKLOS

Studijų metu gali įsilieti į įvairias veiklas, susijusias tiek su studijomis, tiek su moksliniais tyrimais. Dalyvavimas įvairiuose nacionaliniuose, tarptautiniuose moksliniuose ar studijų projektuose studentams padeda ugdyti jų kūrybiškumą, verslumą, įsisavinti studijų metu įgytas teorines žinias ir suteikia neįkainojamą galimybę prisidėti prie naujų technologijų, inovacijų kūrimo ir, žinoma, savęs tobulinimo!

Valstybinis kodas
6121EX066

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Ištęstinės studijos – 5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
210

Kredito kaina
49,18 Eur

Metinė studijų kaina
Nuolatinės studijos – 2951 Eur
Ištęstinės studijos – 2066 Eur

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis (nuolatinės studijos).
 • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.
  Dalis studijų vyksta nuotoliniu studijų tvarkaraščiu.

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų gali vykti anglų kalba.

IŠSAMIOS PROFESINĖS ŽINIOS

Studijų metu išmoksite naudotis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis projektavimo programomis, projektuosite įrenginius, konstrukcijas, sužinosite apie technologinės įrangos gamybos principus, 3D spausdinimo technologijas, įmonėje esančios įrangos priežiūros organizavimą, gebėsite kurti, projektuoti, valdyti, derinti, testuoti, tobulinti įrangą, mechanizmus, mechatronines sistemas, technologinius procesus.

ASMENINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Be išsamių profesinių žinių, studijuodami pagal šią studijų programą „susikrausite“ asmeninių įgūdžių ir kompetencijų paketą, įskaitant  verslo ir inžinerinių projektų valdymą, statistinių metodų taikymą, ekonomikos žinias, darbo saugą, kokybės valdymą. Jūs tapsite verslesni ir išmoksite praktiškai pritaikyti ir tarpusavyje susieti studijų metu įgytas žinias.

SVARBI STUDIJŲ DALIS – PRAKTINIAI STUDENTŲ DARBAI

Siekdami išugdyti puikius mechanikos inžinierius, suprantame, kad labai svarbus yra praktinis studentų pasiruošimas, todėl daugelis studijų programos dalykų susideda tiek iš teorinės, tiek iš praktinės dalies. Laboratoriniai, tiriamieji darbai – neatsiejama inžinerinių studijų dalis. Studentai tiek paskaitų metu, tiek atlikdami savo baigiamuosius darbus ar prisidėdami prie projektinių veiklų, gali naudotis puikiai įrengtomis fakulteto laboratorijomis, dirbtuvėmis bei Jūros tyrimų instituto Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija bei čia esančia įranga.

PROFESINIŲ ŽINIŲ SEMTIS – IŠ PROFESIONALŲ

Nuo pirmų dienų universitete stengiamės studentams „parodyti“ būsimas jų darbo vietas. Glaudus universiteto ir verslo įmonių bendradarbiavimas studentams leidžia iš arčiau susipažinti su karjeros galimybėmis. Organizuojamų mokomųjų vizitų į inžinerines – gamybos, projektavimo ir kt. įmones metu,  studentai turi galimybę ne tik pasisemti žinių iš savo srities profesionalų, bet ir susipažinti su jų darbo specifika, kuriamais produktais, vykdoma veikla bei procesais. Tai studentams padeda suprasti, kokių žinių, kompetencijų ir įgūdžių jiems reikia norint dirbti vieno ar kito pobūdžio darbą.

POPASKAITINĖS VEIKLOS

Studentams, kurie nori save išbandyti įvairiose srityse, yra veiklūs ir kūrybiški, siūlome prisijungti prie įvairių popaskaitinių veiklų. Viena iš jų –  galimybė tapti KU pneumobilistų komandos dalimi ir prisidėti prie suspaustu oru varomos transporto priemonės projektavimo, kūrimo, surinkimo, testavimo ir kitų darbų, po kurių laukia tarptautinės pneumobilių varžybos Vengrijoje.

Šiose varžybose dalyvavome jau 5 metus iš eilės, sukūrėme ir tobulinome tris pneumobilius bei parsivežėme ne vieną apdovanojimą, kuriais labai didžiuojamės, tai geriausias mūsų darbo įvertinimas!

Tai bus ne tik įdomiai ir linksmai su bendraminčių komanda praleistas laikas, bet ir puiki proga savo žinias, idėjas pritaikyti praktiškai, kuriant naujus produktus ar įrenginius!

KARJEROS PERSPEKTYVOS

Baigę mechanikos inžinerijos studijų programą, sėkmingai dirbsite inžinieriais, projektų konsultantais, ekspertais, konstruktoriais ar vadovais įvairiose maisto, chemijos, baldų, tekstilės, transporto įmonėse, projektavimo firmose, tyrimų laboratorijose ar mokslinėse įstaigose.

„DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ PALIKO ŠIUOLAIKIŠKI DĖSTYTOJAI IR JŲ MOKYMO METODAI“

Studijų metu didžiausią įspūdį paliko šiuolaikiški dėstytojai ir jų mokymo metodai, įdomūs kursiniai ir kitokio pobūdžio praktiniai darbai. Studijų programa neatsilieka nuo naujovių, suteikia galimybę prisidėti prie inovacijų kūrimo, pvz.: viena iš tokių veiklų – pneumobilio projektavimas ir kūrimas. Dėstytojai mane išmokė, kad svarbu ne viską „iškalti“, o tiesiog žinoti kaip ir kur surasti reikiamą informaciją. Studijos KU padėjo į daugumą dalykų pažvelgti kitu kampu, labiau pasitelkiant logiką bei įgytas žinias.

Puikios bakalauro studijos mane paskatino toliau žinias gilinti magistrantūros studijose – sėkmingai baigiau Gamybos inžinerijos studijų programą, o šiemet baigsiu dar vienas magistrantūros – Verslo vadybos studijas.

Ramūnas Tūtoraitis

Projektų vadovas
AB „Šilutės baldai“

MŪSŲ ABSOLVENTŲ DARBDAVIAI

Mūsų absolventai dirba visose stambiausiose Klaipėdos regiono įmonėse, tokiose kaip UAB „Mars Lietuva“, AB „Klaipėdos baldai“ bei užsienio kapitalo įmonėse, kurios įsikūrusios Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje –  UAB „Philip Morris Lietuva“, UAB „GLASSBEL“ ir kt.

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais arba kvalifikacijos egzaminas 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Balai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis – 2,5 balo;
sidabro medalis  – 1,5 balo;
bronzos medalis – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2019 m. ir 2020 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016–2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

Inžinerijos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 92
ik.jtgmf@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt