LT   |   EN      Mano KU   |   
Informatikos inžinerija

Įstojęs į KU, tapsi ir Europos universiteto EU-CONEXUS studentu: gausi EU-CONEXUS studento kortelę, su kuria galėsi naudotis virtualios EU-CONEXUS bibliotekos paslaugomis, rinktis specializacijas partnerių universitetuose, mokytis juose virtualiai ar derinant su ERASMUS mainų programa.

Įstojusiems į valstybės finansuojamas studijų vietas konkurso būdu bus skiriamos 200 eurų tikslinės skatinamosios stipendijos.

Gyvenant skaitmeniniame amžiuje, pratiškai nė viena sritis neapsieina be duomenų ir programinės įrangos. IT pakeitė viską – nuo automobilių iki filmų žiūrėjimo, sveikatos paslaugų, bankų, telekomunikacijų ir t.t. Technologijos pasaulį padarė atviresnį, greitesnį, labiau sujungtą ir pasiekiamą. Dirbtinis intelektas, daiktų internetas, debesų technologijos, išmaniosios autonominės sistemos – tai visur mus supančios sistemos, kurių įvairovės pažinimas ir panaudojimas yra labai įdomi kūrybinė veikla. Šios sistemos savaime neatsirado, jos buvo sukurtos informacinių technologijų specialistų, gebančių projektuoti, programuoti ir diegti sudėtingas kompiuterines sistemas.

Jei norėtum prisijungti ir kartu kurti ateities kompiuterių ir programų sistemas bei „protingus“ daiktus, turėtum pasirinkti Informatikos inžinerijos studijas.

Turime jauną ir ambicingą akademinę bendruomenę, įkūrusią ne vieną sėkmingą startuolį. Turime moderniausią mokymo ir tyrimų įrangą, kartu su studentais kuriame sudėtingas sistemas pramonės bei verslo įmonėms.

Studijų metu galėsi rinktis vieną iš studijų specializacijų:

 • informatikos inžinerija;
 • programų inžinerija;
 • biomedicinos technologijos.

Valstybinis kodas
6121BX029

Įgyjama kvalifikacija
Informatikos mokslų bakalauras

Studijų forma ir trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.
Ištęstinės studijos – 6 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

Kredito kaina
49,18 Eur

Metinė studijų kaina
Nuolatinės studijos – 2951 Eur
Ištęstinės studijos – 983,50 Eur

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis (nuolatinės studijos).
 • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos

 • informatikos inžinerija
 • programų inžinerija
 • biomedicinos technologijos

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Studijų programos aprašas (nuolatinės studijos)

Studijų programos aprašas (ištęstinės studijos)

Studijų metu išmoksite populiariausių ir specifinių programavimo kalbų – C++, .NET, WEB technologijų ir karkasų (PHP, Javascript, Laravel), SQL, Ladder, LabVIEW. Pramonė 4.0 sprendimai, kompiuterinės regos metodai, sudėtingos debesų kompiuterijos programų sistemos, kasdien pasirodančios vis naujos jų pritaikymo galimybės – tai informatikos inžinerijos specialistų sritis. Naujų sistemų kūrimas ir programavimas bei jų panaudojimas yra įtraukianti ir nepaprastai perspektyvi kūrybinė veikla. Tiesiogiai iš srities specialistų gausite ne tik teoriją, bet ir praktinius įgūdžius, kurdami realias sistemas bei jų prototipus bei įgusite efektyviai dirbti komandoje. Išmoksite tai, ko reikia šiuolaikiniams informacinių technologijų specialistams – skaitmeninės transformacijos kūrėjams.

Kur dirba absolventai?

Absolventai gali dirbti įvairiose inovatyvius gaminius kuriančiose, informacinių technologijų kompanijose bei IT skyriuose. Absolventai gali tapti informacinių technologijų projektų vadovais, ekspertais, konsultantais ar mokslininkais tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dalis absolventų įkūrė savo sėkmingas IT įmones. Mūsų paruošti Informatikos inžinerijos specialistai yra itin paklausūs, todėl didžioji dalis studentų sėkmingai pradeda darbinę karjerą dar studijų metu.

Mūsų absolventų darbdaviai:

Qualcomm Inc., AB Lietuvos geležinkeliai, AB Klaipėdos nafta, UAB Flinke folk, Byhiras Limited, BASYS IT-service GmbH, UAB Vėjo projektai, UAB Electric Transport Systems, AB Telia LT, UAB Koris, EIT sprendimai, Baltneta, UAB Whatagraph, UAB Inotecha, UAB Vakarų medienos grupė, UAB NEO Group, UAB RETAL Baltic, UAB Terekas, A. Griciaus ATĮ, UAB NFQ Technologies, UAB Algoritmų sistemos, AB SEB Bankas, UAB Philip Morris Lietuva, UAB Vaizdo studija, University of Southampton.

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Informacinės technologijos arba fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Balai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis – 2,5 balo;
sidabro medalis – 1,5 balo;
bronzos medalis – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2019 m. ir 2020 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

Informatikos ir statistikos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 89 86
isk.jtgmf@ku.lt

Studijų tarnybos
Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt