LT   |   EN      Mano KU   |   

Valstybinis kodas
6121MX054

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2021–2022 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  57,10 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  3426 Eur

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis.
 • Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos

 • Pradinio ugdymo pedagogika
 • Socialinė pedagogika

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Kas tai?

Studijų procesas organizuojamas ugdymo įstaigose ir universitete, sudarant sąlygas teorines žinias tuoj pat pritaikyti praktikoje. Studentai su dėstytojais mokosi ir atlieka gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos mokslų tyrimus. Organizuoja kūrybines dirbtuves, renginius vaikams, vykdo projektus.

Tavęs laukia Erasmus + mainų programa

Pasirinkusiems šią programą, suteikiamos galimybės studijuoti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje pagal mainų programą (Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Portugalijoje, Rumunijoje ir kt.).

Jei patinka darbas su vaikais ir nori tapti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytoju ir dar pradinio ugdymo mokytoju arba socialiniu pedagogu, tai rinkis VAIKYSTĖS PEDAGOGIKOS studijas.

Čia studijuoti verta!

Ši studijų programa yra šiuolaikiška, įdomi ir išskirtinė, nes ji sudaro galimybę studijuoti dvi pedagogines specialybes. Šiuolaikiški dėstytojai, savo sričių ekspertai, praktikai padės pažinti save ir augančio žmogaus psichologiją, išmokys kūrybiškai valdyti ugdymo procesą taikant išmaniąsias sistemas. Mums svarbūs kiekvieno studento poreikiai, interesai ir jausena.

Prisijunk prie Lietuvos kūrimo ir būk ateities MOKYTOJU!

Mes didžiuojamės, kad rengiame MOKYTOJĄ, kuriantį ateities Lietuvą.

Mes jau čia studijuojame!

“Studijuodamos Vaikystės pedagogiką esame labai laimingos, nes pasirinkusios šį kelią, sutikome tikras gyvenimo Drauges! Kiekvieną dieną ši studijų programa atneša kažką naujo ir dar nepatirto! Taip pat studijuojant šią programą yra suteikiama galimybė ir dirbti, ir studijuoti tuo pačiu dėl patogaus paskaitų tvarkaraščio“ (III kurso Vaikystės pedagogikos studijų programos studentės).

Studentai apie praktiką!

„Man motyvuoti savęs nereikia, nes jaučiu malonumą užsiimdama šia veikla, tačiau spindinčios vaikų akys, šypsenos bei atvirumas, manau, suteikia didelės paskatos nesustoti, toliau kurti bei atiduoti savo širdį šiam darbui, vaikams.
Su savo grupės auklėtoja sutariau puikiai, ji itin šiltas, atviras ir nuoširdus žmogus. Per mažą pertraukėlę aptarėme karjeros galimybes, ateities planus, vaikų ugdymo subtilybes, taip pat man buvo suteikta galimybė pačiai stengtis užmegzti ryšį su vaikais bei pažinti naują aplinką“ (Kristina Saveljeva, VP I k.).
„Pažintinės praktikos metu buvo įdomu pamatyti skirtingas ir tuo pačiu panašias įstaigų filosofijas, pabendrauti su įvairiais žmonėmis. Šios praktikos metu siekiau susidaryti nuomonę kokio pobūdžio įstaiga man būtų priimtiniausia. Po pažintinės praktikos jaučiuosi labiau įsitikinusi, kad einu teisingu keliu. Ši praktika yra labai naudinga šio darbo nedirbantiems studentams, nes mes ne tik įsivaizduojame, bet ir realiai su juo susipažįstame“ (Živilė Griguolė, VP I k.).

„Žinoti teoriškai, kaip vyksta veiklų organizavimas ir stebėti realų vaizdą praktikos metu yra visiškai skirtingi dalykai. Supratau, kad atsidavimas savo darbui yra labai svarbu, o matyti mokytojus ir jų atsidavimą darbui mane labai motyvavo… Praktika leidžia stebėti realų vaizdą. Visa informacija sužinoma paskaitų metu yra lengviau įsisavinama, kai gali išmoktus metodus ar žinomą informaciją pritaikyti ir praktikoje, bendraujant su vaikais.“ (Simona Batavičiūtė, VP I k.)

„…ši patirtis privertė suprasti, koks kilnus ir reikalingas yra pedagogo darbas. Paskatino toliau siekti užsibrėžtų tikslų ir stengtis ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų“ (Evelina Brazlauskaitė, VP I k.).

Darbdaviai tavęs laukia!

Sėkmingos studentų atliktos praktikos dar studijų metu sudaro galimybę lengvai įsidarbinti mokytoju vaikų lopšeliuose/darželiuose, priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse/klasėse, ugdymo centruose, kitose švietimo paslaugas teikiančiose valstybinėse ir privačiose institucijose bei institucijose pagal pasirinktą papildomą pedagoginę specializaciją, pradinių klasių mokytoju arba socialiniu pedagogu. Taip pat galimybė tęsti studijas magistrantūroje.

Mūsų absolventų darbdaviai

„Klaipėdos universitetas yra Klaipėdos miesto savivaldybės socialinis partneris. Džiugu, jog Klaipėdos universiteto studentai domisi  pagalba vaikams ir jų šeimoms. Džiugu, jog aptartos sritys tampa bakalauro, magistrinių darbų temomis, daromi tyrimai, jie analizuojami, daromos išvados, teikiami pasiūlymai. Džiugu, kai studentai organizuoja renginius ir į juos pakviečia miesto ar rajonų vaikus. Vien tik naujos idėjos, socialinių partnerių pritraukimas užtikrina ne tik studijų kokybę, bet ir palieka išliekamąją vertę miesto vaikams ir gyventojams. Aš pati esu Klaipėdos universiteto absolventė, didžiuojuosi suteiktomis žiniomis ir įgytais įgūdžiais.“
(Edita Kučinskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė)

Mūsų absolventų darbdaviai

„Mūsų mokykla jau ilgus metus puoselėja draugišką bendradarbiavimą su Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetu ir studentai renkasi atlikti praktiką mūsų įstaigoje bei dažnai  mus lanko praktikumų metu, kuriuose supažindinami su ikimokyklinio  ugdymo procesu. Studentai mielai  įsijungia į ugdymo procesą ir aktyviai talkina mokytojai bei vaikams, siūlydami naujas ugdymo metodikas ir inovacijas. Tikimės, kad jie dar sugrįš pas mus ir pakeis į pensiją išeinančius pedagogus…“

(Violeta Urbonienė
Klaipėdos darželis „Gintarėlis“ direktorė)

Mūsų absolventų darbdaviai

Mūsų įstaiga visada noriai atveria savo duris Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros studentams. Mums tai viena iš galimybių užsiauginti būsimus kvalifikuotus darbuotojus, o studentams – teorines žinias pritaikyti praktikoje. Smagu, jog būsimųjų mokytojų rengimas yra orientuotas į praktinį būsimųjų specialistų mokymą.
Aš ir pati šiame universitete baigiau bakalauro ir magistro studijas. Šie studijų metai padėjo man ne tik subręsti kaip asmenybei, tačiau sutvirtino pagrindus tolimesnei profesinei karjerai, suteikdamos svarbiausias žinias, patirtis ir sustiprindamos kompetencijas, reikalingas profesinei veiklai“.

(Inga Petravičienė,  Klaipėdos lopšelis-darželis „Rūta“ direktorė).

Mūsų absolventų darbdaviai

„Džiaugiamės ilgamečiu bendradarbiavimu su Klaipėdos universitetu. Pedagogikos mokslų studentai mūsų įstaigoje atlieka įvairaus pobūdžio praktikas (stebimąsias, nuolatines), o kai kurie pasirenka mūsų įstaigą savo profesinės karjeros pradžiai – lieka dirbti, tampa puikias specialistais, savo darbo profesionalais.“

(Raimonda Pintverienė,
Klaipėdos „Saulutės“ mokyklos-darželio direktorė)

Mūsų absolventų darbdaviai

„Klaipėdos universitetas man davė didelį žinių bagažą studijuojant. Tai padėjo įsidarbinti ir kilti karjeros laiptais privačiame vaikų darželyje. Mes noriai į savo įstaigą priimame studentus, norinčius susipažinti su privataus darželio specifika ar atlikti praktiką mūsų darželiuose. Atlikę praktiką pas mus turi galimybę įsidarbinti ir derinti darbą su studijomis.“
(Rima Pikčiūnaitė,
VšĮ „Pasakėlė“ privataus vaikų darželio direktorė).

Mūsų absolventų darbdaviai

„Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis“ studentai atliekantys pedagoginę praktiką pasižymi moderniausiomis, inovatyviomis žiniomis, puikiai susipažinę ir įvaldę įvairias metodikas. Dažnai jau praktikos metu pradeda dirbti nepilnu krūviu, vėliau lieka dirbti įstaigoje.  Džiaugiamės absolventų pasirengimo lygiu, o akademinės bendruomenės atstovams, dėstytojams dėkojame už dalykinį bendradarbiavimą ir visokeriopą pagalbą.“

(Direktorė Antanina Šereivienė)

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Lietuvių kalba ir literatūra 0,4 brandos egzaminas
Matematika arba užsienio kalba, arba informacinės technologijos 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Istorija 0,2 brandos egzaminas

Motyvacijos vertinimo tvarkos aprašas

Motyvacijos vertinimo reglamentas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2021 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2020 m. ir 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

 

Pedagogikos katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 24
pk.shmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt