LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Socialinis darbas

Valstybinis kodas
6121JX067

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3,5m.

Studijų programos apimtis kreditais
210

2021–2022 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  43,80 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  2628 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos

 • socialinis darbas bendruomenėje
 • socialinis darbas sveikatos priežiūroje

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Kas tai?

Socialinis darbas – tai profesionali pagalba žmogui, šeimai, bendruomenei, siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę. Socialinis darbas yra viena iš naujausių pagalbos žmogui profesijų Lietuvoje. Jos tikslas – suteikti profesionalią pagalbą asmenims, atsidūrusiems socialinės rizikos situacijoje: benamystė, bedarbystė, skurdas, smurtas, negalia, našlaitystė, socialinė rizika šeimoje, senatvės problemos, prekyba žmonėmis, pabėgelių problemos ir kt. Socialinio darbo studijose daug dėmesio skiriama ne tik kliento, bet ir savęs pažinimui.

Kas tai?

Jeigu norite įsigyti universitetinį europinių standartų socialinio darbo studijų krypties išsilavinimą, gebėti spręsti socialines problemas bendruomenėje, o galbūt esate savanoris ir norite įtvirtinti esamas bei įgyti naujų žinių, drįstate parodyti savo gerą širdį, Jums rūpi visuomenės gerovė – tuomet ši programa skirta Jums.

Kuo mes išskirtiniai?

Rinksitės studijas su aukšta akademinio personalo kompetencija. Stipriosios KU socialinio darbo studijų pusės – teorijos ir praktikos ryšys, konsultavimas ir terapija: delfinų, egzistencinė terapija, supervizija. Nuo pat katedros įsikūrimo pradžios socialinio darbo studijų programa tarptautinių ekspertų yra įvertinama aukščiausiais balais.

Kuo mes išskirtiniai?

Vienintelė šios krypties studijų programa, kur bakalauro studijos trunka tik 3,5, metų.
Erasmus+ atvers Jums galimybes studijuoti Belgijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Suomijoje ir kitur.
Teorines žinias pildysite praktiniais įgudžiais nevyriausybinėse organizacijose, sveikatos priežiūros įstaigose, socialinio darbo tarnybose ir netgi delfinų terapijos centre.
Atvykite į Klaipėdą, atsiverkite laisvai minčiai ir jūros dvasiai, atraskite save socialinio darbo studijose Klaipėdos universitete.

Kur dirba absolventai?

Įgijus socialinio darbo bakalauro laipsnį galima tęsti studijas magistrantūros programose: Socialinis darbas, Visuomenės sveikata ir vadyba, Viešasis administravimas, Socialinė pedagogika, Rinkodaros vadyba, Penitencinė teisė ir kitose.
O jei esate kūrybiški, jei Jums patinka ir sekasi rengti projektus, turėsite galimybę kurti naujus centrus, nevyriausybines organizacijas, įgyvendinti naujas idėjas ir patys susikurti savo darbo vietą. Socialinio darbo katedros absolventai dirba savivaldybių socialinės paramos skyriuose, priklausomybių ligų centruose, vaikų ir senelių globos namuose, ligoninėse, vaiko teisių apsaugos skyriuose ir kitur.

Studentų atsiliepimai

Alina
Aš baigiau KU Socialinio darbo bakalauro studijas. Jų metu pasikeitė mano vertybių sistema, dėstytojų dėka išmokau tolerantiškiau ir jautriau žvelgti į „kitokį“ žmogų ir jo problemas. Metus studijavau Norvegijoje, „Erasmus Socrates“ mainų programoje, – tai buvo neįkainojama patirtis. Šiemet baigiau ir tos pačios krypties magistrantūros studijas Klaipėdos universitete. Jaučiuosi stipri savo srityje, jau ketverius metus dirbu Europos socialinio fondo integracijos projektuose.

Studentų atsiliepimai

Roberta
Socialinio darbo bakalauro studijas baigiau Klaipėdos universitete. Būsimiems šios specialybės studentams noriu pasakyti, jog studijuodami šią altruistinę discipliną nenusivilsite. Žinoma, viskas priklauso nuo Jūsų motyvacijos ir noro. Studijų metais susiradau vieną geriausių savo draugių. Siekdamos žinių ir trykšdamos noru, keliavome su įvairiais projektais po nuostabias šalis: Latviją, Čekiją, puse metų gyvenome Švedijoje. Šių išvykų metu susiradome brangių draugų. Studijų metais vyko nepamirštamos praktikos, privertusios ir ašaršų išlieti, ir džiugių akimirkų patirti. Paskaitos buvo orientuotos ne tik į naujausias žinias, susijusias su socialiniu darbu, bet kartu stipriai susietos su mūsų, pačių studentų, sielogyda ir saviugda. Linkiu būsimiems socialinio darbo studentams: raskite save ir nebijokite ieškoti.Juk kitą gali nuvesti tiek, kiek esi pats nuėjęs.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Istorija 0,4 brandos egzaminas
Matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus  Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2021 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2020 m. ir 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Sveikatos mokslų fakultetas

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
administratorius.svmf@ku.lt, dekanatas.svmf@ku.lt

Socialinio darbo katedra

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 63
sdk.svmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt