LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į studijas KU » Bakalauro studijos 2021 » Laivybos ir uostų inžinerija

Valstybinis kodas
6121EX064

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2021–2022 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  57,10 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  3426 Eur

 

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Specializacija
Jūrų transporto logistika

Studijų metu studentai gali pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Studijų programa jungianti inžineriją ir transportą

Baigę šią studijų programą gebėsite vertinti techninę ir technologinę situaciją uoste ar su jo veiklomis susijusiose kompanijose, žinosite pagrindinius uostų elementus bei jiems keliamus reikalavimus, kuriais remiantis analizuosite ir vertinsite okeanografines savybes, projektuosite ir parinksite inžinerines sistemas. Suprasite ir gebėsite vertinti laivų valdomumo sąlygas ir galimybes, o tai itin svarbu planuojant ir eksploatuojant uosto infrastruktūrą.

Jūrų teisė – darbui su tarptautinėmis rinkomis

Kadangi uostas – vartai į pasaulį, tarptautines rinkas, labai svarbu turėti ne tik technologinių žinių apie uostus, jų infrastruktūrą, laivybos organizavimą, bet ir jūrinės teisės bei draudimo pagrindus. Tai apima prekių, keleivių vežimą jūromis, laivo frachtavimo ir kitų komercinių sutarčių sudarymą, tarptautines konvencijas, laivo gelbėjimo, buksyravimo, avarijų teisinius reglamentavimus. Taip jūs gebėsite įgytas inžinerines žinias bei įgūdžius derinti su verslo, vadybos, jūrinės teisės ir draudimo principais.

Rinkis jūrų transporto logistikos specializaciją

Studijuodamas pagal šią studijų programą tu galėsi pasirinkti Jūrų transporto logistikos specializaciją ir žinias gilinti šioje srityje – išmoksi nestandartinių logistikos situacijų valdymo aspektų, gebėsi analizuoti logistikos grandines, pagal krovinio kiekį bei rūšį parinkti konkrečias transporto priemones, vežimo geografiją, planuosi pervežimų laiką, skaičiuosi išlaidas, vertinsi transporto logistines grandines, žinosi jūrų transporto logistikos principus, organizavimo formas bei priemones.

Asmeninių kompetencijų ugdymas

Be išsamių profesinių žinių, studijuodami pagal šią studijų programą „susikrausite“ asmeninių įgūdžių ir kompetencijų paketą, įskaitant verslo ir inžinerinių projektų valdymą, statistinių metodų taikymą, ekonomikos žinias, darbo saugą, kokybės valdymą. Jūs tapsite verslesni ir išmoksite praktiškai pritaikyti ir tarpusavyje susieti studijų metu įgytas žinias.

Svarbi studijų dalis – praktiniai studentų darbai

Siekdami išugdyti puikius inžinierius, suprantame, kad labai svarbus yra praktinis studentų pasiruošimas, todėl daugelis studijų programos dalykų susideda tiek iš teorinės, tiek iš praktinės dalies – laboratoriniai, tiriamieji, projektiniai darbai – neatsiejama inžinerinių studijų dalis. Studentai tiek paskaitų metu, tiek atlikdami savo baigiamuosius darbus ar prisidėdami prie projektinių veiklų, gali naudotis puikiai įrengtomis fakulteto laboratorijomis.

Profesinių žinių semtis – Iš profesionalų

Nuo pirmų dienų universitete stengiamės studentams „parodyti“ būsimas jų darbo vietas. Glaudus universiteto ir verslo įmonių bendradarbiavimas studentams leidžia iš arčiau susipažinti su būsimos karjeros galimybėmis. Organizuojamų mokomųjų vizitų į uosto kompanijas metu, studentai turi galimybę ne tik pasisemti žinių iš savo srities profesionalų, bet ir susipažinti su jų darbo specifika, vykdomais projektais, veikla. Tai studentams padeda suprasti, kokių žinių, kompetencijų ir įgūdžių jiems reikia norint dirbti vieno ar kito pobūdžio darbą.

Šios studijos – tik klaipėdos universitete

Laivybos ir  uostų inžinerija – tai išskirtinė studijų programa, kurią galite studijuoti tik Klaipėdos universitete. Pasirinkę šias studijas tapsite inžinieriais, gebančiais generuoti naujas ir originalias idėjas, valdyti ir organizuoti technologinius procesus. O svarbiausia, VISKĄ išmanysite apie uostus bei jūrų transportą!

Plačios karjeros perspektyvos

Baigę Laivybos ir uostų inžinerijos studijų programą, užsitikrinsite darbo vietą moderniame ir stiprėjančiame Klaipėdos uoste, kuris laikomas Vakarų regiono žmonių gerovės garantu. Ar žinai, kad Klaipėdos jūrų uostas yra didžiausias darbdavys ir viena pelningiausių įmonių Lietuvoje?

Tarptautiškumo galimybės

Studijų metu galėsi pasinaudoti visomis ERASMUS+ programos galimybėmis ir savo teorines bei praktines žinias gilinti studijuojant ar atliekant praktiką, stažuojantis pasirinktame užsienio universitete ar įmonėje – turime net 200 ERASMUS+ akademinių partnerių!
Ar žinai, kad pasinaudojęs ERASMUS+ programa tu gali išvykti studijuoti semestrui arba visiems metams, gali stažuotis tiek studijų metu, tiek dar pusę metų po studijų baigimo?
Pasinaudok visomis galimybėmis!

Projektinės veiklos

Nemaža dalis studentų studijų metu gali įsilieti į įvairias veiklas susijusias tiek su studijomis, tiek su moksliniais tyrimais. Dalyvavimas įvairiuose nacionaliniuose, tarptautiniuose moksliniuose ar studijų projektuose studentams padeda ugdyti jų kūrybiškumą, verslumą, įsisavinti studijų metu įgytas teorines žinias ir suteikia neįkainojamą galimybę prisidėti prie naujų technologijų, inovacijų kūrimo ir, žinoma, savęs tobulinimo!

Karjeros perspektyvos

Po šių studijų užsitikrinsite darbo vietą moderniame ir stiprėjančiame Klaipėdos uoste bei Lietuvos transporto sektoriuje. Turėsite galimybę dirbti įvairiose jūrų pramonės ir logistikos įmonėse. Galėsite užsiimti krovos darbų, laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo veikla arba dirbti techniniais konsultantais, jūrų pramonės įmonių, laivybos kompanijų, projektų vadovais.

„Jau praktikos metu pradėjau dirbti mėgstamą darbą“

Tiek studijų, tiek praktikos metu įgijau ne tik svarbių inžinerinių žinių apie jūrų uostus, bet ir apie vandens transportą. Šios studijos atvėrė man duris į jūrinio verslo rinką – jau praktikos metu pradėjau dirbti mėgstamą darbą.
Šiuo metu ne tik dirbu, bet ir gilinu žinias magistro studijų programoje.

Agnė Andrulytė
Laivų statybos inžinierė
UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“

Mūsų absolventų darbdaviai

Šios programos absolventai dėl studijų programos išskirtinumo ir augančio šios srities specialistų poreikio turi itin plačias įsidarbino galimybes. Galimi darbdaviai: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos saugios laivybos administracija, Lietuvos karinės jūrų pajėgos, UAB „Bega“, AB „Klasco“, UAB „Krovinių terminalas“, UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“, UAB „Arijus“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“, UAB „Western Baltic Engineering“, UAB „Aros Marine“, UAB „Ankoris“, Garant įmonių grupė, UAB Modeca, UAB „Marine Bell LLC“, UAB „PTEC“, UAB „SMedia Group“, UAB „Globetransa“ ir kt.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais arba kvalifikacijos egzaminas 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2021 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2020 m. ir 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Jūrų inžinerijos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt