LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į studijas KU » Bakalauro studijos 2021 » Jūrų transporto inžinerija

Valstybinis kodas
6121BX068

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 4 m.

Studijų programos apimtis kreditais
240

2021–2022 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  57,10 Eur
 • Metinė studijų kaina 
  3426 Eur

 

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacijos

 • laivų projektavimas ir statyba
 • išmanioji jūrų transporto inžinerija
 • suskystintų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas

Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją.  Specializacija vykdoma, jei susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Net 3 studijų programos specializacijos

Pasirinkę šias studijas jūs gebėsite taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus jūrų inžinerijoje, parinkti eksperimentinę ir gamybinę įrangą, vykdyti ir įgyvendinti technologinius projektus, adaptuoti IT metodus ir instrumentus skaitmenizuojant jūrinį sektorių, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
Studijuodami pagal Jūrų transporto inžinerijos programą jūs įgysite svarbiausių inžinerinių žinių pagrindą, o vėliau savo profesinius gebėjimus tobulinsite pagal pasirinktą specializaciją. Jų iš viso net 3!

Specializacija „Laivų projektavimas ir statyba“

Turbūt kiekvienas esame su nuostaba apžiūrinėjęs kruizinius ar konteinerių laivus… Jei norėtumėte suprojektuoti tokį laivą patys, rinkitės „Laivų projektavimo ir statybos“ specializaciją, kurią baigę gebėsite kurti naujų laivų koncepcijas, projektuosite, statysite ir modernizuosite laivus, taikysite gamybos automatizavimo bei robotizavimo sprendimus laivų statybos ir remonto, metalo konstrukcijų įmonėse.

Specializacija „Išmanioji jūrų transporto inžinerija“

Tiems, kurie transporto naujovėmis, šiuolaikinių variklių tobulinimo perspektyvomis ir technologijomis, įrenginių sumaniuoju automatizavimu. Pasirinkę šią specializaciją mokysitės vykdyti jūrų transporto energetinių įrenginių – dyzelinių jėgainių, variklių, mechanizmų eksploataciją, projektavimą ir modernizaciją, projektuoti ir diegti automatizavimo bei automatizuoto valdymo technologijas, turėsi žinių apie jūrų transporte taikomas biodegalų ir gamtinių dujų technologijas.

Specializacija „suskystintų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas“

Ši visiškai nauja, perspektyvi ir nė vienoje kitoje Baltijos šalyje nevykdoma studijų programos specializacija atveria ir užtikrina plačias absolventų ateities perspektyvas. SGD sritis žengia koja kojon ir su mokslu, ir su pažangiomis technologijomis. Ją pasirinkę tapsite SGD specialistais, paklausiais ne tik Klaipėdoje, bet ir visame pasaulyje. Baigę šias studijas, galėsite įsidarbinti ne tik SGD terminaluose ar SGD įrenginių, sistemų, bet ir transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto bei eksploatavimo įmonėse ar švaresnės energetikos sektoriuje.

Kartu su technologijomis ir inovacijomis

Tai unikali studijų programa, kurią baigę įgysite tiek jūrų transporto inžinerijos, tiek informacinių technologijų žinių. Šiandien, kai pasaulyje vyksta 4.0 Pramonės revoliucija, IT žinios yra itin svarbios diegiant ir pritaikant inovacijas transporte, gamyboje ir kitose žmogaus veiklose. Šios studijos tau padės žengti koja kojon su naujausiomis technologijomis ir inovacijomis.

Specializacijos:

Ši studijų programa taip pat unikali tuo, kad galėsi rinktis net iš trijų siūlomų specializacijų

 • Laivų projektavimas ir statyba;
 • Išmanioji jūrų transporto inžinerija;
 • Suskystintų gamtinių dujų inžinerija ir valdymas;

Tarptautiškumo galimybės

Studijų metu galėsi pasinaudoti visomis ERASMUS+ programos galimybėmis ir savo teorines bei praktines žinias gilinti studijuojant ar atliekant praktiką, stažuojantis pasirinktame užsienio universitete ar įmonėje – turime net 200 ERASMUS+ akademinių partnerių!

Geriausiai studijuojantiems – vardinės stipendijos

Augantis uostas, daug stiprių ir savo veiklas plečiančių uosto ar su jo veiklomis susijusių įmonių – lemia didžiulį tik Klaipėdos universitete ruošiamų specialistų poreikį. Uosto ir pramonės įmonės norėdamos paskatinti studentus puikiai mokytis, o po studijų tapti jų darbuotojais, geriausiai studijuojantiems studentams ne tik siūlo apmokamas praktikas, vasaros stažuotes, bet ir skiria vardines stipendijas!

Puiki, studijoms pritaikyta infrastruktūra

Po teorinių paskaitų būsimi inžinieriai praktikuojasi puikiai įrengtose ir tiek studijoms, tiek moksliniams tyrimams pritaikytose fakulteto laboratorijose bei Jūros tyrimų instituto Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorijoje.
Taip pat mes esame vienintelis universitetas Lietuvoje, kuris turi savo LAIVYNĄ!

Karjeros perspektyvos

Ši studijų programa  atveria plačias įsidarbinimo bei karjeros galimybes absolventams laivybos techniniuose padaliniuose, laivų projektavimo, statybos ir remonto įmonėse, mokslo institucijose, kitų rūšių transporto bei pramonės valstybinėse ir privačiose įmonėse, kuriose diegiamos ir vystomos šiuolaikinės automatizuotos technologijų valdymo sistemos. Šios studijų programos absolventai dirba inžinieriais, specialistais, projektų vadovais, techninių padalinių vadovais, ne mažai jų užima įmonių techninių vadovų pareigas, siekia aukštų rezultatų moksle ir akademinėje veikloje.

Mūsų absolventų darbdaviai

AB „KN“, UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“, AB „Vakarų laivų gamykla“, UAB „Vakarų laivų remontas“, UAB „Vakarų konstrukcijos“, UAB „Western Baltic Engineering“, UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“, UAB „Baltic Premator Klaipėda“, UAB „Vakarų Metalgam“a, „Wärtsilä BLRT Estonia“ OU, UAB „Aros Marine“, UAB „Ankoris“, „Garant“ įmonių grupė, UAB „Modeca“, UAB „Marine Bell LLC“, UAB „PTEC“, UAB „Globetransa“, UAB ‚Afalita Shipping“, UAB „Adoris“, UAB „Adrijus“, VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“, KU JūrOS tyrimų institutas ir t. t.

Aš čia studijavau

„Šios studijos ir studijuojant gauta praktika suformavo ir parengė mane darbo rinkai. Mano manymu, inžinerinės srities išsilavinimas darbo rinkoje yra privalumas ir būtinybė. Turint omenyje, kad Klaipėda yra uostamiestis, labai svarbu, kad žmogus turėtų pagrindus, susijusius su laivais ar uosto transporto logistika. Įgytos žinios ir praktika darbe leido užtikrintai žengti ir patekti į tarptautinę darbo rinką, kuri atveria naujas galimybes ir dideles perspektyvas ateityje“.
Saulius Glebauskas
UAB „Jonglė“ direktorius

Universitetas padėjo atrasti save

„Klaipėdos universitetas man suteikė šansą pažinti save, suprasti, ko noriu siekti gyvenime. Per šiuos metus daug ko išmokau, bendravau su dėstytojais, kurie puikiai išmanė savo dėstomus dalykus ir dalinosi su mumis tiek teorinėmis, tiek praktinėmis žiniomis. Studijuodami pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalų inžinerijos studijų programą jautėme didelį dėstytojų, programos vadovo, universiteto administracijos ir verslo įmonių atstovų dėmesį bei palaikymą, Tai mus labai motyvavo, nes ši studijų programa buvo visiškai nauja ir mes buvome pirmieji studentai pasirinkę tokias studijas.
Studijuodamas universitete taip pat turėjau progą prisidėti prie mokslinių tyrimų – dirbau Jūros tyrimų institute Vandens transporto ir oro taršos laboratorijoje. Čia buvau atsakingas už oro taršos matavimo įrangą bei jos eksploatavimą.“
Modestas Venckus
UAB „Western Baltic Engineering“ Braižytojas

Klaipėdos universitete studijavau savo svajonių profesiją

„Nusprendęs, ką noriu studijuoti ir kuo būti, į Klaipėdą gyventi ir mokytis atvykau iš Kauno.
Džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent šią profesiją, studijavau, skyriau tam daug laiko, pastangų ir sėkmingai tapau laivų inžinieriumi. Studijų metu daug išmokau – sužinojau iš kokių sudėtingų segmentų susideda laivas, perpratau laivinių sistemų ir įrangų veikimo principus, išmokau ne tik braižyti, bet ir naujausiomis kompiuterinėmis programomis projektuoti laivą. O juk mūsų tėvai dar visai neseniai brėžinius braižė ranka… Šauniausia tai, kad AB „Vakarų laivų gamykloje“ galėjau atlikti APMOKAMĄ praktiką, o vėliau čia ir sėkmingai įsidarbinau. Studijos sudėtingos, bet labai perspektyvios, nes ši specialybė tiek Lietuvoje, tiek užsienyje atveria daugybę karjeros galimybių.“
Edgaras Jefimovas
UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ gamybos darbų vadovas

Statykime ateities laivus kartu!

VLG įmonių grupė kviečia statyti ateities laivus kartu ir skiria solidžią vienkartinę stipendiją geriausiai sesiją baigusiam studentui!
Didžiausia jūrinės inžinerinės pramonės kompanija Lietuvoje „Vakarų laivų gamyklos“ (VLG) įmonių grupė nuolat didina savo pajėgumus, vykdo paslaugų plėtrą, taip kurdama naujas darbo vietas. Bendrovė ruošiasi pradėti remontuoti Panamax tipo laivus, dėl ko dar labiau išaugs laivų projektavimo ir statybos, jūrų transporto inžinerijos specialistų poreikis.
Šių specialybių absolventų perspektyvos rinkoje yra puikios. VLG įmonių grupėje dirba jau antro, trečio kurso studentai, kuriems kompanija sudaro galimybes augti profesinėje srityje – derinti studijas ir darbą, pamatyti profesijos užkulisius, teorines žinias pritaikyti praktikoje, kaupti praktinius įgūdžius ir tapti savo srities profesionalais.

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika arba chemija, arba informacinės technologijos 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais, arba kvalifikacijos egzaminas 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2021 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2020 m. ir 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

Jūrų inžinerijos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt