LT   |   EN      Mano KU   |   

Valstybinis kodas
6121EX061

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Ištęstinės studijos – 5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
210

2021–2022 s. m. studijų kaina

 • Kredito kaina 
  57,10 Eur
 • Metinė studijų kaina
  Nuolatinės studijos – 3426 Eur
  Ištęstinės studijos – 2398 Eur

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis (nuolatinės studijos).
 • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.
  Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Studijų programos aprašas (nuolatinės studijos)

Studijų programos aprašas (ištęstinės studijos)

Inžinerinė analizė ir projektavimas

Šios studijos padės jums perprasti inžinerines sistemas, technologinių procesų analizę ir modeliavimą. Įgysite teorinių ir praktinių žinių apie gamybinių procesų valdymą, įrenginių parinkimą, projektavimą, diegimą.
Išmoksite taikyti įgytas žinias priimdami profesinius sprendimus siekiant subalansuoti sąnaudas, saugumą, kokybę bei atsižvelgti į technologinių sprendimų (ekonomikos), aplinkos apsaugos ir socialinius interesus siekiant tvaraus vystymosi strategijos įgyvendinimo.

Praktiniai darbai

Paskaitų metu visas įgytas teorines žinias pritaikysite praktiškai – atliksite laboratorinius darbus tam puikiai pritaikytose fakulteto laboratorijose ar eksperimentus gamybinėmis bei lauko sąlygomis. Taip jūs išmoksite kurti ir savarankiškai atlikti reikiamus tyrimus, pradedant problemos formulavimu, metodo, įrangos parinkimu ir baigiant tyrimų rezultatų interpretavimu, naudotų metodų tikslumo ir gautų rezultatų vertinimu.

Praktinės žinios Iš geriausių savo srities profesionalų

Studijų metu jūsų laukia daugybė mokomųjų studijų vizitų įvairiose pramonės, tyrimų ir gamybos įmonėse. Čia savo praktine patirtimi ir žiniomis su studentais dalinasi savo srities profesionalai, kurie dažnai tampa ir karjeros orientavimo konsultantais – studentai matydami realias darbo vietas, įvairių specialistų darbo pobūdį, suvokia labiausiai dominančią sritį ir tam reikalingą žinių bagažą.

Profesinės tobulinimosi galimybės

Profesines žinias studentai tobulins praktinio mokymo vietose – jų laukia dvi programoje numatytos praktikos. O visiems norintiems tarptautinės akademinės patirties, universitetas siūlys vykti ERASMUS+ studijoms, praktikai ar stažuotei –turime virš 200 užsienio partnerių, iš kurių net 40 specializuojasi įvairiose inžinerinėse kryptyse.

Atnaujinta programa – naujos perspekyvos

Klaipėdos universitetas stojantiesiems siūlo atnaujintą Chemijos inžinerijos (aplinka ir energija) studijų programą, kurioje didelis dėmesys skiriamas tvariam vystymuisi. Moderni chemijos inžinerijos programa susideda iš trijų svarbiausių dirbantiems pramonės įmonėse dalių: procesų inžinerijos, aplinkos technologijų ir energetinio efektyvumo studijų. Chemijos inžinerija (dar vadinama proceso inžinerija) apima mažesnės vertės žaliavų perdirbimą į didesnės vertės produktus saugiu, ekonomišku ir ekologišku būdu. Jei apsidairysite aplinkui, beveik viskas, ką matote, yra chemijos inžinerijos produktas.

Šios studijos tai – žinių, analizė, projektavimas, tyrinėjimai ir inžinerinė veikla

Studijuodami pagal šią studijų programą pažinsite medžiagas, kursite naujus gaminius ir technologijas, analizuosite inžinerines sistemas, modeliuosite gamybines veiklas bei įgysite žinių kaip saugiai bei ekonomiškai valdyti technologinius procesus, kurie dažnai apima cheminių medžiagų, šilumos, elektros energijos ir aplinkos aspektus, išmoksite darniai spręsti ekologines problemas, taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos elementus.

Puikios kajeros perspektyvos

Pažangūs chemijos inžinerijos sprendimai ir dėmesys aplinkai, energetiniams ištekliams yra puikus pagrindas įvairiapusei karjerai pramonėje, valstybinėse ar privačiose įmonėse, laboratorijose.
Chemijos inžinieriai yra viena iš paklausiausių specialybių šiandieniniame pasaulyje, todėl tai jums garantuoja puikias karjeros perspektyvas!

Geriausias jūsų pasirinkimas

Baigę šias studijas, kurios apima chemijos inžineriją, aplinkos inžineriją bei energijos inžineriją, tapsite inžinieriais, kurie kurs ateities produktus bei tvarias, švarias ir pažangias technologijas, gebėsite organizuoti ir valdyti įvairius technologinius procesus, naudotis technologiniais įrenginiais, kurti, projektuoti, vystyti bei komercializuoti naujus produktus. Jei norite būti to dalimi, tai ši studijų programa – geriausias Jūsų pasirinkimas!

Absolventai čia dirba

Baigę studijas dirbsite technologais, procesų inžinieriais, chemikais pramonės bei uosto įmonėse, tyrimų bei projektavimo institutuose, chemijos laboratorijose. Karjeros galėsite siekti įvairiose valstybinėse ir privačiose įmonėse: SGD terminalas, AB „ORLEN Lietuva“, UAB „NEO GROUP“, UAB „Orion Global Pet“, AB „KLASCO“, AB KJKK „Bega“, UAB „Mestila“, UAB „Minijos nafta“, AB „Klaipėdos nafta“, UAB „Krovinių terminalas“.

Absolventė – „Mūsų labai trūksta!”

„Norint ko nors pasiekti reikia mokytis! Dirbdama tarptautinėje įmonėje supratau, kad inžinerinis išsilavinimas – tai koziris siekiant karjeros užsienio kompanijose, ypač tokiose sferose kaip naftos ir naftos produktų prekyba, kokybės kontrolė ir aplinkosauga. Dirbdama su tokiais gigantais, kaip „BB“, „Shell“, „Chevron“, galiu drąsiai teigti, kad šiai rinkai mūsų labai trūksta!“
Karina Makater
Saybolt, Olandija

Konkursinio balo sandara

Konkursinio balo skaičiuoklė

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Chemija arba fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais, arba kvalifikacijos egzaminas 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Kriterijaus vertė
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 2,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1,5 balo;
bronzos medalis, arba III vieta, – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10, (II–IV gimnazijos) klasių olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis, arba I vieta, – 1,5 balo;
sidabro medalis, arba II vieta, – 1 balas;
bronzos medalis, arba III vieta, – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas programų „Erasmus+“, „Europos solidarumo korpusas“ finansuotuose tarptautinės savanoriškos veiklos projektuose arba „Nacionalinėje jaunimo savanoriškos veiklos programoje“, kurioje savanoriška veikla  truko ne mažiau kaip 3 mėnesius, arba „Jaunimo savanoriškos tarnybos“ programoje, kurioje savanoriška veikla truko ne mažiau kaip 6 mėnesius. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas ir valstybės nefinansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4, išskyrus atleistus nuo brandos egzaminų.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2021 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2020 m. ir 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Inžinerijos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 92
ik.jtgmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt