LT   |   EN      Mano KU   |   
Pedagoginės studijos » Pedagogika

Valstybinis kodas
6310MX009

Įgyjama kvalifikacija
Pedagogas

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 1 m.

Studijų programos apimtis kreditais
60

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    57,10 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3426 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Bx0,3+MPx0,3+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, MP – motyvacinis pokalbis Tęstinių studijų centro priėmimo komisijoje, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems ne mažesnį kaip 1 metų pedagoginio darbo stažą mokykloje ir / ar mokyklos arba savivaldybės rekomendaciją.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

Tęstinių studijų centras

Vilhelmo Berbomo  g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 82, (8 46) 39 85 70
vita.vasiliauskiene@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt