LT   |   EN      Mano KU   |   
Papildomosios studijos » Sveikatos priežiūros vadyba

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 30 ECTS kreditų.

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    26 Eur
  • Studijų kaina 
    780 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.
Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Magistrantūros studijų galimybės
Sveikatos priežiūros vadyba

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę sveikatos, socialinių mokslų ir verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Sveikatos mokslų fakultetas

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
administratorius.svmf@ku.lt, dekanatas.svmf@ku.lt

 

Visuomenės sveikatos katedra

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 60
vsk.svmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt