LT   |   EN      Mano KU   |   
Papildomosios studijos » Informatika

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
1 m., 52 ECTS kreditai.

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    34 Eur
  • Studijų kaina 
    1768 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.
Dalis studijų dalykų gali vykti pagal nuotolinių studijų tvarkaraštį.

Magistrantūros studijų galimybės
Techninių informacinių sistemų inžinerija

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę informatikos mokslų studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Informatikos ir statistikos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 89 86
isk.jtgmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt