LT   |   EN      Mano KU   |   
Magistro studijos 2021 » Verslo vadyba

Valstybinis kodas
6211LX083

Įgyjama kvalifikacija
Verslo vadybos magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    66,48 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3989 Eur

Studijų tvarkaraštis
Nuotolinis

Studijų kalba
Lietuvių

Po studijų praėjo jau daug metų, tačiau su dideliu džiugesiu ir malonumu prisimenu šią Alma Mater. Nei dienos, nei sekundės nepasigailėjau, kad pasirinkau šį universitetą, šias studijas ir šią katedrą (Vadybos). Ką šios studijos man davė?  Pirmiausia studijos davė neribotų žinių bagažą, įkalė į galvą, kad negalima sėdėti vietoje, o nuolat mokytis ir ieškoti naujų būdų bei kelių savo tikslui pasiekti, praplėtė akiratį, išmokė mąstyti, priimti kritiką, nebijoti rizikuoti, ieškoti ir nepasiduoti, o svarbiausia suvedė  su nuostabiais žmonėmis: tiek su studentais („grupiokais“), tiek su dėstytojais.  Džiaugiuosi, kad nenutrūko nuoširdus bendravimas su daugeliu iš jų. Šiandien daugelis katedros dėstytojų  – pasikeitę, bet tikiu, kad šilta dvasia išliko ir studentavimo procesas dar patobulėjo, tapo dar įdomesnis ir dar labiau įtraukiantis.

(Rasa Zakarienė, Klaipėdos universitetinė ligoninės Vyriausioji slaugos administratorė)

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries 5 g, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

Vadybos katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 76
ligita.simanskiene@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt