LT   |   EN      Mano KU   |   
Magistro studijos 2021 » Socialinė pedagogika

Valstybinis kodas
6211MX042

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų magistras

Studijų trukmė
Ištęstinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.
Dalis studijų vyksta nuotoliniu studijų tvarkaraščiu.

Studijų programos apimtis kreditais
90

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    79,78 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3590 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacija
Šeimos ir vaiko teisių apsauga
Studijų metu studentai privalo pasirinkti specializaciją. Specializacija vykdoma, jeigu susidaro ne mažesnė nei 8 studentų grupė.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.
1 balas pridedamas Klaipėdos universiteto absolventams, baigusiems ugdymo mokslų studijų krypčių grupės bakalauro studijų programas.
1 balas pridedamas dirbantiems socialiniais pedagogais ir socialiniais darbuotojais.
1 balas pridedamas baigusiems papildomąsias studijas „Šeimos edukologija ir vaiko teisių apsauga“ ir „Socialinė pedagogika“.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

 

Pedagogikos katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 24
pk.shmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt