LT   |   EN      Mano KU   |   
Magistro studijos 2021 » Jūrų hidrologija

Valstybinis kodas
6211CX019

Įgyjama kvalifikacija
Fizinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
120

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    79,78 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4787 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Papildoma informacija
Jūrų hidrologija studijų programa buvo atnaujinta vykdant AdapTM Erasmus+ projektą (2017-2021 m.). Programos dalykai ir moduliai pritaikyti  kartu su partneriais  iš užsienio universitetų (Italijos, Graikijos, Slovėnijos ir Egipto universitetais) kuriant tarptautinę magistrų programą „Smart Environment and Climate Change Management (SECCM) „ ir skatinant studentų bei dėstytojų tarptautinius mainus. Plačiau: http://adaptm.eu

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. gamtos, socialinių ar technologijos mokslų srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. kitos srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Jūros tyrimų institutas

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 53
hokstudijos@apc.ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt