LT   |   EN      Mano KU   |   
Magistro studijos 2021 » Ekologija ir aplinkotyra

Valstybinis kodas
6211DX014

Įgyjama kvalifikacija
Gyvybės mokslų magistras

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    79,78 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    4787 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų dalykų gali būti dėstoma anglų kalba.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. gamtos, medicinos ir sveikatos ar technologijos mokslų srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. kitos srities universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Jūros tyrimų institutas

Universiteto al. 17, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 55
studijos@apc.ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt