LT   |   EN      Mano KU   |   
Magistro studijos 2021 » Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija

Valstybinis kodas
6211NX050

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 2 m.

Studijų programos apimtis kreditais
120

2021–2022 s. m. studijų kaina

  • Kredito kaina 
    66,48 Eur
  • Metinė studijų kaina 
    3989 Eur

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų kalba
Lietuvių, anglų

Papildoma informacija
2021 m. bus vykdomas priėmimas į „Anglų ir kita užsienio (vokiečių k.) kalba ir verslo komunikacija“.

Studijų programos aprašas

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pasiekę anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis arba turintys profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir pasiekę anglų kalbos B2 lygį pagal Bendruosius Europos metmenis bei studijų metu papildomai studijuojantys pagal atitinkamų papildomųjų studijų programą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 00
dekanatas.shmf@ku.lt

 

Filologijos katedra

S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 24
fk.shmf@ku.lt

Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupė

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
studentu.priemimas@ku.lt