LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į aukštesniuosius semestrus
Asmenys, baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintys tęsti studijas Klaipėdos universitete, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas koleginių, universitetinių pirmosios, antrosios pakopos arba vientisųjų, profesinių studijų programas, stojimui reikalingus dokumentus gali pateikti
nuo 2020-12-01 iki 2020-12-18 (stojantys į ištęstinių studijų pavasario semestrą) ir
nuo 2020-12-01 iki 2021-01-21 (stojantys į nuolatinių studijų pavasario semestrą).

Dokumentai priimami  el. paštu studentu.priemimas@ku.lt.

 Reikalingi dokumentai:

  • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
  • diplomas ir jo priedėlis (priedas), jei įgyta aukštojo mokslo kvalifikacija;
  • akademinė pažyma, studijų pažymėjimas ar kitas dokumentas, liudijantis baigtas studijas ar jų dalį;
  • brandos atestatas ar kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
  • stojamosios studijų įmokos kvitas;
  • vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas.

Prašymo formos

Stojamoji studijų įmoka – 17 Eur.

Nuo mokesčio atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:

  • ne vyresni nei 24 metų ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
  • ne vyresni nei 24 metų vaikų globos namų auklėtiniai;
  • kurių darbingumo lygis 0–45 %.

Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į nurodytą sąskaitą:

gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Aktuali informacija mokantiems įmoką per „Swedbank“
Mokėjimai vykdomi tik per punktą „Įmokos“, nurodant įmokos kodą 105007.