LT   |   EN      Mano KU   |   
Priėmimas į aukštesniuosius semestrus

Asmenys, baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintys tęsti studijas Klaipėdos universitete, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas neuniversitetinių, universitetinių pirmosios pakopos ir antrosios pakopos studijų programas, stojimui reikalingus dokumentus gali pateikti
nuo 2019-05-02 iki 2019-05-24 12 val. (stojantys į ištęstines studijas ir pretenduojantys dalyvauti pavasario paskaitų sesijoje) ir
nuo 2019-05-02 iki 2019-08-23 12 val. (stojantys į nuolatinių studijų rudens semestrą).

Dokumentai priimami Akademinių reikalų skyriuje nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val. (Herkaus Manto g. 84, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, 309 kab. (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 29 d. Sveikatos mokslų fakultetas, 112 kab.), kontaktai: tel. Nr. (8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94; el. p. studentu.priemimas@ku.lt).

 Reikalingi dokumentai:

 • prašymas (pildomas atvykus);
 • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
 • akademinė pažyma arba studijų knygelė (jei studijuoja);
 • dalykų aprašai (studijavusiems ne Klaipėdos universitete);
 • brandos atestatas ar kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
 • stojamosios studijų įmokos kvitas;
 • vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas.

Stojamoji studijų įmoka – 15 Eur.

Nuo mokesčio atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:

 • gimę 1994 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • gimę 1994 m. arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai;
 • kurių darbingumo lygis 0–45 %.

Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;
 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Luminor“, gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409, banko kodas – 40100, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.