LT   |   EN      Mano KU   |   
Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Nori įgyti komplimentarinės ir netradicinės medicinos žinių, įgūdžių ir kompetencijų naujoje reabilitacijos kryptyje? – Rinkis pirmąsias Lietuvoje vykdomas Papildomosios ir alternatyviosios medicinos magistrantūros studijas! Įgysi žinių ir kompetencijų apie terapijas asistuojant gyvūnams, tradicinę kinų mediciną, ajurvedą,  akupunktūrą, fitoterapiją, homeopatiją“.

Valstybinis kodas
6211GX016

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina
37 Eur

Metinė studijų kaina
2220 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Studijų programos aprašas

Baigęs studijas gebėsi dirbti komandoje, integruoti papildomąją ir alternatyviają mediciną į reabilitacijos procesą, gebėsi taikyti biopsichosocialinius metodus bei savarankiškų mokslinių tyrimų rezultatus neįgaliųjų biopsichosocialinėms funkcijoms ugdyti, atkurti, palaikyti ir kompensuoti. Baigęs studijas dirbsi reabilitacijos įstaigose arba galėsi vykdyti privačią veiklą.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. reabilitacijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. slaugos ir akušerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją,
  3. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Asmenys, turintys slaugos ir akušerijos studijų krypties bakalauro laipsnį ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją, studijų metu privalės išklausyti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Sveikatos mokslų fakultetas

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
administratorius.svmf@ku.lt, dekanatas.svmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt