fbpx Klaipėdos universitetas
LT   |   EN      Mano KU   |   
Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas

Visuomenės geografija ir geoinformacinių sistemų taikymas

Valstybinis kodas
6211JX091

Įgyjama kvalifikacija
Socialinių mokslų magistras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Vakarinis

Studijų programos apimtis kreditais
90

Kredito kaina 
33 Eur

Metinė studijų kaina
1980 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Kai kurie dalykai dėstomi anglų kalba.
Dalis studijų programos vykdoma nuotoliniu būdu.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį*.
* Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijų metu privalės studijuoti nustatytus papildomus studijų dalykus ir už juos atsiskaityti nustatyta tvarka.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 606, (8 46) 39 86 607
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

 

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centras
Minijos g. 153, 93185 Klaipėda
(8 46) 39 86 74
geostudijos@gmail.com

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt