LT   |   EN      Mano KU   |   
Baltijos šalių istorijos išankstinis priėmimas

Išankstinis priėmimas į Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijas

Dokumentai priimami nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. birželio 18 d.

Prašymas ir dokumentai siunčiami el. paštu: studentu.priemimas@ku.lt

PRAŠYMO FORMA

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybės kortelė arba pasas;
 • aukštosios mokyklos baigimo diplomas ir jo priedėlis (priedas);
 • vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas;
 • kvitas arba pavedimo internetine bankininkyste kopija, patvirtinantys, kad sumokėta stojamoji studijų įmoka.

Stojamoji studijų įmoka –15 Eur.

Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;
 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Luminor“, gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409, banko kodas – 40100, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Nuo stojamosios įmokos atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:

 • gimę 1994 m. arba vėliau ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
 • gimę 1994 m. arba vėliau vaikų globos namų auklėtiniai;
 • kurių darbingumo lygis 0–45 %.

Iki 2019 m. birželio 19 d. įvertinami konkursiniai balai.

2019 m. birželio 21 d. stojantieji informuojami apie kvietimą studijuoti.

2019 m. birželio 25 d. pasirašomos studijų sutartys su pakviestaisiais studijuoti.

Sudarant studijų sutartį pakviestieji studijuoti turi pateikti šių dokumentų originalus (pateiktų dokumentų kopijos daromos ir tvirtinamos Akademinių reikalų skyriuje):

 • asmens tapatybės kortelę arba pasą;
 • aukštosios mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį (priedą);
 • vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas;
 • kvitą arba pavedimo internetine bankininkyste kopiją, patvirtinančius, kad sumokėtas studijų registracijos mokestis.

Studijų registracijos mokestis – 45 Eur.

Studijų registracijos mokestį galima sumokėti į bet kurią iš nurodytų sąskaitų:

 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas;
 • gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Luminor“, gavėjo sąskaita – LT47 4010 0423 0132 5409, banko kodas – 40100, mokesčio pavadinimas – studijų registracijos mokestis, įmokos kodas – 105004, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Jei asmuo, pakviestas studijuoti į valstybės finansuojamą studijų vietą jau turi antrosios pakopos studijų baigimo diplomą ir daugiau kaip pusę Lietuvoje baigtų studijų kreditų įgijo savo lėšomis, būtina pristatyti pažymą apie mokėjimą už ankstesnes magistrantūros studijas.

Stojančiųjų įgaliotieji asmenys, įforminantys priėmimą ir pasirašantys studijų sutartį, privalo turėti notaro patvirtintą stojančiojo raštišką įgaliojimą.

Kontaktai:

Akademinių reikalų skyrius

Herkaus Manto g. 84

92294 Klaipėda

Tel.: (8 46) 39 89 94, 39 89 93

Faks. (8 46) 39 89 69

El. p. studentu.priemimas@ku.lt