LT   |   EN      Mano KU   |   
Mechanikos inžinerija

LABAI PLATI INŽINERIJOS SRITIS

Mechanikos inžinerija yra viena pačių universaliausių specialybių, reikalingų norint dirbti įmonėse, kurių veikla susijusi su įrengimų, mechanizmų ir technologinės įrangos gamyba, projektavimu, priežiūra, tobulinimu bei remontu. Turbūt sunku būtų rasti sritį, prie kurios nebūtų prisilietęs mechanikos inžinierius ir taip palengvinęs mūsų kasdienę rutiną ar darbą. Pradedant kiekvieną dieną naudojamais buities prietaisais, transportu, baigiant sudėtingais pramoniniais ir gamybiniais įrenginiais – VISKAS sukurta ir pagaminta pasitelkiant mechanikos inžinerijos žinias.

STUDIJŲ PROGRAMA PAŽYMĖTA KOKYBĖS ŽENKLU

Mechanikos inžinerijos studijų programai suteiktas „Investors’ Spotlight“ kokybės ženklas. Šiuo kokybės ženklu buvo apdovanotos rinkos poreikius labiausiai atitinkančios inžinerinės krypties studijų programos. Tai reiškia, kad verslas, užsienio investuotojai mumis pasitiki, o mūsų paruošti specialistai – aukštos kvalifikacijos darbuotojai, atitinkantys visus, šios srities inžinieriams keliamus, reikalavimus!

TARPTAUTIŠKUMO GALIMYBĖS

Studijų metu galėsi pasinaudoti visomis ERASMUS+ programos galimybėmis ir savo teorines bei praktines žinias gilinti studijuojant ar atliekant praktiką, stažuojantis pasirinktame užsienio universitete ar įmonėje – turime net 200 ERASMUS+ akademinių partnerių!

Ar žinai, kad pasinaudojęs ERASMUS+ programa tu gali išvykti studijuoti semestrui arba net metams, gali stažuotis tiek studijų metu, tiek dar pusę metų po studijų baigimo?

Pasinaudok visomis galimybėmis!

PROJEKTINĖS VEIKLOS

Nemaža dalis studentų studijų metu gali įsilieti į įvairias veiklas susijusias tiek su studijomis, tiek su moksliniais tyrimais. Dalyvavimas įvairiuose nacionaliniuose, tarptautiniuose moksliniuose ar studijų projektuose studentams padeda ugdyti jų kūrybiškumą, verslumą, įsisavinti studijų metu įgytas teorines žinias ir suteikia neįkainojamą galimybę prisidėti prie naujų technologijų, inovacijų kūrimo ir, žinoma, savęs tobulinimo!

Valstybinis kodas
6121EX066

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
Nuolatinės studijos – 3,5 m.
Ištęstinės studijos – 5 m.

Studijų programos apimtis kreditais
210

Kredito kaina (2020 m.)
43,25 Eur

Metinė studijų kaina (2020 m.)
Nuolatinės studijos – 2595 Eur
Ištęstinės studijos – 1816,50 Eur

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis (nuolatinės studijos).
 • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.
  Dalis studijų vyksta nuotoliniu studijų tvarkaraščiu.

Studijų kalba
Lietuvių

Dalis studijų gali vykti anglų kalba.

IŠSAMIOS PROFESINĖS ŽINIOS

Studijų metu išmoksite naudotis šiuolaikinėmis kompiuterinėmis projektavimo programomis, projektuosite įrenginius, konstrukcijas, sužinosite apie technologinės įrangos gamybos principus, 3D spausdinimo technologijas, įmonėje esančios įrangos priežiūros organizavimą, gebėsite kurti, projektuoti, valdyti, derinti, testuoti, tobulinti įrangą, mechanizmus, mechatronines sistemas, technologinius procesus.

ASMENINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS

Be išsamių profesinių žinių, studijuodami pagal šią studijų programą „susikrausite“ asmeninių įgūdžių ir kompetencijų paketą, įskaitant  verslo ir inžinerinių projektų valdymą, statistinių metodų taikymą, ekonomikos žinias, darbo saugą, kokybės valdymą. Jūs tapsite verslesni ir išmoksite praktiškai pritaikyti ir tarpusavyje susieti studijų metu įgytas žinias

SVARBI STUDIJŲ DALIS – PRAKTINIAI STUDENTŲ DARBAI

Siekdami išugdyti puikius mechanikos inžinierius, suprantame, kad labai svarbus yra praktinis studentų pasiruošimas, todėl daugelis studijų programos dalykų susideda tiek iš teorinės, tiek iš praktinės dalies – laboratoriniai, tiriamieji darbai – neatsiejama inžinerinių studijų dalis. Studentai tiek paskaitų metu, tiek atlikdami savo baigiamuosius darbus ar prisidėdami prie projektinių veiklų, gali naudotis puikiai įrengtomis fakulteto laboratorijomis, dirbtuvėmis bei Jūros tyrimų instituto Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija bei čia esančia įranga.

PROFESINIŲ ŽINIŲ SEMTIS – IŠ PROFESIONALŲ

Nuo pirmų dienų universitete stengiamės studentams „parodyti“ būsimas jų darbo vietas. Glaudus universiteto ir verslo įmonių bendradarbiavimas studentams leidžia iš arčiau susipažinti su būsimos karjeros galimybėmis. Organizuojamų mokomųjų vizitų į inžinerines – gamybos, projektavimo ir kt. įmones metu,  studentai turi galimybę ne tik pasisemti žinių iš savo srities profesionalų, bet ir susipažinti su jų darbo specifika, kuriamais produktais, vykdoma veikla bei procesais. Tai studentams padeda suprasti, kokių žinių, kompetencijų ir įgūdžių jiems reikia norint dirbti vieno ar kito pobūdžio darbą.

POPASKAITINĖS VEIKLOS

Studentams, kurie nori save išbandyti įvairiose srityse, yra veiklūs ir kūrybiški, siūlome prisijungti prie įvairių popaskaitinių veiklų. Viena iš jų – galimybė tapti KU pneumobilistų komandos dalimi ir prisidėti prie suspaustu oru varomos transporto priemonės projektavimo, kūrimo, surinkimo, testavimo ir kitų darbų, po kurių laukia tarptautinės pneumobilių varžybos Vengrijoje.

Šiose varžybose dalyvavome jau 5 metus iš eilės, sukūrėme ir tobulinome tris pneumobilius bei parsivežėme ne vieną apdovanojimą, kuriais labai didžiuojamės, tai geriausias mūsų darbo įvertinimas!

Tai bus ne tik įdomiai ir linksmai su bendraminčių komanda praleistas laikas, bet ir puiki proga savo žinias, idėjas pritaikyti praktiškai, kuriant naujus produktus ar įrenginius!

Mechanikos inžinerijos krypties išorinio tarptautinio vertinimo 2020 lapkričio 24 d. preliminari darbotvarkė

Savianalizės suvestinė LT.

Self evaluation report EN.

1. Priedas. Studijų programa. Study program.

2. Priedas. Mechanikos inžinerijos krypties baigiamųjų darbų sąrašas. List of undergraduate theses.

3. Priedas. Materialinė bazė. Learning facilities and resources.:
Fizikos laboratorija. Physics Laboratory.
Kompiuterinis projektavimas. Kompiuterinė konstrukcijų analizė. Computer aided design.
Elektrotechnikos ir elektronikos laboratorija. Electrotechnical and electronical laboratory 1
Elektronika ir elektrotechnika 2. Electrotechnical and electronical laboratory 2
Mašinų dinamikos ir diagnostikos laboratorija. Mechatronikos laboratorija. Machinery dynamics laboratory.
Technologinių procesų laboratorija. Technological processes laboratory.
Chemijos laboratorija. Chemistry laboratory.
Hidromechanikos laboratorija. Hydromechanics laboratory.
Mechatronikos laboratorija 2. Mechatronics laboratory.
Metodiniai ištekliai. Methodical resources.
Mechanikos ir jūrų inžinerijos laboratorija. Mechanics and marine engineering laboratory.
Gamybos technologijų laboratorija. Manufacturing technologies laboratory.
Pneumobilio projektas. Pneumobile project.

Poilsio zonos. Rest zones.

4. Priedas. Mechanikos inžinerijos krypties bakalauro baigiamieji darbai. Undergraduate theses.
Links:
Studijų programos aprašas (nuolatinės studijos)
Studijų programos aprašas (ištęstinės studijos)
Study program EN_(FT)
Study program EN (PT)

KARJEROS PERSPEKTYVOS

Baigę mechanikos inžinerijos studijų programą, sėkmingai dirbsite inžinieriais, projektų konsultantais, ekspertais, konstruktoriais ar vadovais įvairiose maisto, chemijos, baldų, tekstilės, transporto įmonėse, projektavimo firmose, tyrimų laboratorijose ar mokslinėse įstaigose.

„DIDŽIAUSIĄ ĮSPŪDĮ PALIKO ŠIUOLAIKIŠKI DĖSTYTOJAI IR JŲ MOKYMO METODAI“

Studijų metu didžiausią įspūdį paliko šiuolaikiški dėstytojai ir jų mokymo metodai, įdomūs kursiniai ir kitokio pobūdžio praktiniai darbai. Studijų programa neatsilieka nuo naujovių, suteikia galimybę prisidėti prie inovacijų kūrimo, pvz.: viea iš tokių veiklų – pneumobilio projektavimas ir kūrimas. Dėstytojai mane išmokė, kad svarbu ne viską „iškalti“, o tiesiog žinoti kaip ir kur surasti reikiamą informaciją. Studijos KU padėjo į daugumą dalykų pažvelgti kitu kampu, labiau pasitelkiant logiką bei įgytas žinias.

Puikios bakalauro studijos mane paskatino toliau žinias gilinti magistrantūros studijose – sėkmingai baigiau Gamybos inžinerijos studijų programą, o šiemet baigsiu dar vienas magistrantūros – Verslo vadybos studijas.

Ramūnas Tūtoraitis

Projektų vadovas
AB „Šilutės baldai“

Labai džiaugiuosi turėdama galimybę mokytis Klaipėdos Universitete. Jau po pirmų studijų metų įgytos pradinės žinios leido sėkmingai atlikti vasaros praktiką UAB “Philip Morris Lietuva” planinio remonto komandoje, o po jos, sulaukiau ir darbo pasiūlymo įrangos inžinieriaus asistentės pozicijoje. Studijos labai išsamios, dėstytojai labai atsidavę darbui ir studentams, todėl puikiai išmoko visko, ko reikia. Norint popaskaitinės veiklos taip pat yra daug galimybių įsitraukti į įvairius projektus, todėl Klaipėdos Universitete tobulėjimui ribų nėra!

Simona Degutienė
4 kurso studentė
Braižytoja
UAB „PASSER SIDC“

MŪSŲ ABSOLVENTŲ DARBDAVIAI

Mūsų absolventai dirba visose stambiausiose Klaipėdos regiono įmonėse, tokiose kaip UAB „Mars Lietuva“, AB „Klaipėdos baldai“ bei užsienio kapitalo įmonėse, kurios įsikūrusios Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje –  UAB „Philip Morris Lietuva“, UAB „GLASSBEL“ ir kt.

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais arba kvalifikacijos egzaminas 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Balai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
aukso medalis – 2,5 balo;
sidabro medalis – 1,5 balo;
bronzos medalis – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. 0,25 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų į valstybės finansuojamas studijų vietas stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2019 m. ir 2020 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

Inžinerijos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 92
ik.jtgmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt