LT   |   EN      Mano KU   |   
Laivybos ir uostų inžinerija

Tai išskirtinė studijų programa, kurią galite studijuoti tik Klaipėdos universitete. Pasirinkęs šias studijas tapsite inžinieriais, gebančiais generuoti naujas ir originalias idėjas, valdyti ir organizuoti technologinius procesus. O svarbiausia, VISKĄ išmanysite apie laivus, uostą, jūrų transportą, kadangi studijuodami galėsite rinktis net iš penkių specializacijų!

Specializacijos:

 • Jūrų uostų inžinerija. Studijuodami pagal šią specializaciją, įgysite transporto ir jūrų uostų inžinerijos bei krovos technologijų žinių, gebėsite naudotis informacinėmis kompiuterizuotomis IT sistemomis, galėsite įgyvendinti išmanaus autonominio uosto ar e-logistikos idėjas, plėtoti strategines technologijas. Po šių studijų užsitikrinsite darbo vietą moderniame ir stiprėjančiame Klaipėdos uoste, kuris laikomas Vakarų regiono žmonių gerovės garantu. Turėsite galimybę dirbti įvairiose jūrų pramonės ir logistikos įmonėse. Galėsite užsiimti krovos darbų, laivų agentavimo, krovinių ekspedijavimo veikla arba dirbti techniniais konsultantais, jūrų pramonės įmonių, laivybos kompanijų, projektų vadovais.
 • Jūrų transporto logistika. Turite greitą reakciją, mėgstate spręsti realius uždavinius ir norite valdyti situaciją – rinkitės Jūrų transporto logistiką! Pasirinkę šią specializaciją, gebėsite kurti ir vystyti logistikos tiekimo grandines, centrus bei platformas, spręsti kompleksinius standartinių ir nestandartinių krovinių, keliaujančių tiek jūra, tiek sausuma, gabenimo uždavinius. Išmoksite valdyti svarbių objektų ir laivų judėjimą jūromis. Šios srities specialistų poreikis yra jaučiamas ne tik šiandien, jų reikės ir rytoj. Judėjimas juk niekada nesibaigia!
 • Išmanioji jūrų transporto inžinerija. Pasirinkę šią specializaciją, įgysite tiek jūrų transporto inžinerijos, tiek informacinių technologijų žinių. Šiandien, kai pasaulyje vyksta 4.0 pramonės revoliucija, informacinių technologijų žinios yra itin svarbios diegiant ir pritaikant inovacijas transporte, gamyboje ir kitose žmogaus veiklose. Jei domitės transporto naujovėmis, šiuolaikinių variklių vystymo perspektyvomis ir technologijomis, išmaniuoju įrenginių automatizavimu, turime pasiūlymą! Pasirinkę šią specializaciją gebėsite vykdyti jūrų transporto energetinių įrenginių – dyzelinių jėgainių, variklių, mechanizmų eksploataciją, projektavimą ir modernizaciją, projektuoti ir diegti automatizavimo bei automatizuoto valdymo technologijas, turėsi žinių apie biodegalų ir gamtinių dujų technologijas transporte.
 • Laivų projektavimas ir statyba. Turbūt kiekvienas esate su nuostaba žvelgęs į kruizinius ar konteinerinius laivus… Gal norėtumėte suprojektuoti tokį laivą pats/pati ir tapti tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje itin paklausios specialybės atstovais? Tokiu atveju, rinkitės „Laivų projektavimo ir statybos“ specializaciją, kurią baigę gebėsite kurti naujų laivų koncepcijas, projektuosite, statysite ir modernizuosite laivus, taikysite gamybos automatizavimo ir robotizavimo sprendimus laivų statybos ir remonto, metalo konstrukcijų įmonėse.
 • Suskystintųjų gamtinių dujų terminalų inžinerija ir valdymas. Ši visiškai nauja, perspektyvi ir nei vienoje kitoje Baltijos šalyje nevykdoma studijų programos specializacija atveria ir užtikrina plačias absolventų įsidarbinimo galimybes. SGD sritis koja kojon žengia su mokslu ir pažangiomis technologijomis. Ar žengsite kartu? Jei taip, tapkite SGD specialistais, paklausiais visame pasaulyje! Būtent dėl jūsų jėgas susivienijo mokslas ir verslas! Ši Specializacija suteiks gebėjimų kontroliuoti ir analizuoti SGD terminalų sistemose vykstančius technologinius procesus, taikyti energiją taupančias technologijas ir užtikrinti saugą, projektuoti gamtinių dujų sistemas ir įrenginius. Baigę galėsite įsidarbinti ne tik SGD terminaluose ar SGD įrenginių, sistemų, bet ir transporto priemonių projektavimo, gamybos ir remonto bei eksploatavimo įmonėse ar švaresnės energetikos sektoriuje.

Valstybinis kodas
6121EX064

Įgyjama kvalifikacija
Inžinerijos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
4 m. – nuolatinės; iki 6 m. – ištęstinės.
Ištęstinių studijų studentams suteikiama galimybė studijas baigti greičiau nei numatyta studijų planuose. Ištęstinių studijų trukmė yra ne daugiau kaip pusantro karto ilgesnė už nuolatinių studijų trukmę ir priklauso nuo studento pasirinktų studijų kreditų skaičiaus per semestrą.

Studijų tvarkaraštis

 • Dieninis (nuolatinės studijos).
 • Sesijinis (ištęstinės studijos). Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Studijų programos apimtis kreditais
240

Kredito kaina
43,25 Eur

Metinė studijų kaina
2595 Eur (nuolatinės studijos), 1730 Eur (ištęstinės studijos)

Studijų kalba
Lietuvių, anglų (išskyrus specializaciją „Išmanioji jūrų transporto inžinerija“)

Studijų programos aprašas (nuolatinės studijos)

Studijų programos aprašas (ištęstinės studijos)

Šios studijų programos tikslas – rengti aukščiausios inžinerinės kvalifikacijos specialistus darbui laivybos ir uostų, logistikos, jūrų pramonės, energetikos ir transporto įmonėse, laivų projektavimo kompanijose, taikančiose inovatyvias skaitmeninimo technologijas, derinančias priimamus sprendimus verslo, vadybos, aplinkos apsaugos, energetinio efektyvumo bei tvarumo aspektais.

Kur dirba absolventai?

Šios programos absolventai turi itin plačiais įsidarbino galimybes dėl studijų išskirtinumo ir šios srities specialistų poreikio didėjimo sparčiai besiplečiant Klaipėdos miesto uostui ir jūrinei pramonei. Galimi darbdaviai: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, Lietuvos saugios laivybos administracija, Lietuvos karinės jūrų pajėgos, UAB „Bega“, AB „Klasco“, UAB „Krovinių terminalas“, UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“, UAB „Arijus“, AB „Klaipėdos nafta“, „Vakarų Baltijos laivų statykla“, UAB „Vakarų laivų remontas“, UAB „Vakarų konstrukcijos“, UAB „Western Baltic Engineering“, UAB „Vakarų vamzdynų sistemos“, UAB „Baltic Premator Klaipėda“, UAB „Vakarų Metalgama“, „Wärtsilä BLRT Estonia OU“, UAB „Aros Marine“, UAB “Ankoris“, „Garant“ įmonių grupė, „UAB „Modeca“, UAB “Marine Bell LLC“, UAB „PTEC“, UAB „SMedia Group“, UAB „Globetransa“ ir kitose bendrovėse ar įmonėse.

VLG įmonių grupė kviečia statyti ateities laivus kartu ir skiria solidžią vienkartinę stipendiją geriausiai sesiją baigusiam studentui!

Didžiausia jūrinės inžinerinės pramonės kompanija Lietuvoje „Vakarų laivų gamyklos“ (VLG) įmonių grupė nuolat didina savo pajėgumus, vykdo paslaugų plėtrą, taip kurdama naujas darbo vietas. Bendrovė ruošiasi pradėti remontuoti Panamax tipo laivus, dėl ko dar labiau išaugs laivų projektavimo ir statybos, jūrų transporto inžinerijos specialistų poreikis.

Šių specialybių absolventų perspektyvos rinkoje yra puikios. VLG įmonių grupėje dirba jau antro, trečio kurso studentai, kuriems kompanija sudaro galimybes augti profesinėje srityje – derinti studijas ir darbą, pamatyti profesijos užkulisius, teorines žinias pritaikyti praktikoje, kaupti praktinius įgūdžius ir tapti savo srities profesionalais.

Dalykai konkursiniam balui

Konkursinis dalykas Svertinis koeficientas Dalyko tipas
Matematika 0,4 brandos egzaminas
Fizika 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Bet kuris dalykas, nesikartojantis su kitais konkursinio balo dalykais, kurio valstybinis brandos egzaminas organizuojamas stojimo metais arba kvalifikacijos egzaminas 0,2 brandos egzaminas arba metinis pažymys (A lygio)
Lietuvių kalba ir literatūra 0,2 brandos egzaminas

Kiti pasiekimai konkursiniam balui

Papildomi balai stojant į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas

Kriterijus Balai
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas. 0,25 balo
Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba. 0,5 balo
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 2,5 balo;
2 vieta – 1,5 balo;
3 vieta – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos.
Vertinami tik 10–12 klasių (gimnazijos II–IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami.
1 vieta – 1,5 balo;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu. 1 balas
Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai. 0,25 balo

Stojant į Klaipėdos universiteto studijų programų valstybės nefinansuojamas studijų vietas papildomi balai suteikiami ir už šiuos pasiekimus 

Kriterijus Balai
Skaičiusiems pranešimą mokinių mokslinėje konferencijoje „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“ (patvirtinimas – dalyvio pažymėjimas) ir stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą. 0,3 balo
Nacionalinių ir tarptautinių tiriamųjų ekspedicijų dalyviams, turintiems tai patvirtinantį pažymėjimą ir stojantiems į Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programą. 0,3 balo
Išklausiusiems ne mažiau kaip 8 val. GIS tematikos kursą ir turintiems tai patvirtinantį pažymėjimą ir stojantiems į Socialinės ekonominės geografijos ir regionistikos studijų programą. 0,3 balo
Turintiems ne mažesnę nei vienerių metų studijų kryptį atitinkančią profesinę patirtį ar savanoriškos veiklos patirtį ir stojantiems į Vaikystės pedagogikos studijų programą. 0,3 balo
Dalyvavusiems „Eurodebatų“ konkurse ir stojantiems į Viešojo administravimo ir Politikos mokslų studijų programas. 0,3 balo
Baigusiems Lietuvos Junior Achievement programą, Lietuvos Junior Achievement tarptautinio ir respublikinio mokinių bendrovių konkursų laimėtojams arba dalyviams ir stojantiems į Ekonomikos studijų programą. 0,3 balo
Baigusiems kursus projekte „Atrask save“ ir stojantiems į Viešojo administravimo ir Politikos mokslų studijų programas. 0,3 balo
Lankiusiems Klaipėdos universiteto Jaunųjų mokslininkų mokyklos atitinkamos studijų krypties užsiėmimus ir gavusiems baigimo pažymėjimą bei stojantiems į atitinkamų studijų krypčių studijų programas. 0,3 balo

Minimalūs reikalavimai

Minimalus konkursinis balas

Stojančiųjų stojamasis konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4 (atitinka 2018 m. galiojusį minimalų konkursinį balą 3,6).

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2019 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Išlaikytų šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40 balų.

Penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, iš šių privalomų mokytis dalykų:

 • lietuvių kalba ir literatūra;
 • gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);
 • užsienio kalba;
 • matematika;
 • istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas;
 • biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas;
 • meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas;
 • bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2018 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus menų studijų programas):
   – ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jei pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei;
   – ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jei pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2016 m. ir 2017 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • matematikos valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantys į valstybės nefinansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę vieną bet kurio dalyko valstybinį brandos egzaminą.

Vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvoje 2015 m.

 • Pretenduojantys į valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:
  • lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;
  • užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.
 • Pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 m. įskaitytinai, užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

Jūrų inžinerijos katedra

Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 87 29
jik.jtgmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius

Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt