LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Andragogika

Andragogika

Valstybinis kodas
6121MX048

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauras

Studijų trukmė
1,5 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
90

Kredito kaina 
43 Eur

Metinė studijų kaina
2580 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę socialinių mokslų srities aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.
Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto
Tęstinių studijų institutas

Vilhelmo Berbomo  g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 71
(8 46) 39 85 72
tsi@ku.lt

 

Andragogikos katedra
Vilhelmo Berbomo  g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 82
ak.tsi@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt