LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikata

Valstybinis kodas
6121GX018

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų bakalauras

Studijų trukmė
2,5 m. – ištęstinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
123

Kredito kaina 
33 Eur

Metinė studijų kaina 
1623,60 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę sveikatos mokslų studijų krypčių grupės aukštojo mokslo kolegines ar universitetines studijas.
Studijų metu gali reikėti išklausyti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
(8 46) 39 85 52
administratorius.svmf@ku.lt, dekanatas.svmf@ku.lt

 

Visuomenės sveikatos katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 60
vsk.svmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt