LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Vaikystės pedagogika

Vaikystės pedagogika

Valstybinis kodas
6121MX054

Įgyjama kvalifikacija
Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogas

Studijų trukmė
2 m. – ištęstinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta du kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku po tris savaites (sausį ir birželį), o pirmame kurse dar būna trijų savaičių įžanginė sesija rugsėjo mėn.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina 
43,25 Eur

Metinė studijų kaina 
2595 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Dalis studijų programos vykdoma nuotoliniu būdu.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę edukologijos krypties aukštojo mokslo studijas arba kitos krypties aukštojo mokslo studijas ir turintys pedagogo profesinę kvalifikaciją.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 06, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

 

Pedagogikos katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 32
pk.shmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt