LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Priėmimas į aukštesniuosius semestrus

Asmenys, baigę, studijavę ar studijuojantys Lietuvos ar užsienio valstybių aukštosiose mokyklose pagal aukštojo mokslo studijų programas ir norintys tęsti studijas Klaipėdos universitete, įskaitant jų pasiektus studijų rezultatus pagal tas pačias arba kitas neuniversitetinių, universitetinių pirmosios pakopos ir antrosios pakopos studijų programas, stojimui reikalingus dokumentus gali pateikti
nuo 2019-12-02 iki 2019-12-20 12 val. (stojantys į ištęstinių studijų pavasario semestrą) ir
nuo 2019-12-02 iki 2020-01-27 12 val. (stojantys į nuolatinių studijų pavasario semestrą).

Dokumentai priimami Studijų tarnybos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo grupėje nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val. (Herkaus Manto g. 84, Klaipėdos universiteto miestelis, Rektorato pastatas, 309 kab., kontaktai: tel. Nr. (8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94; el. p. studentu.priemimas@ku.lt).

 Reikalingi dokumentai:

  • prašymas (pildomas atvykus);
  • pasas arba asmens tapatybės kortelė;
  • akademinė pažyma arba studijų knygelė (jei studijuoja);
  • dalykų aprašai (studijavusiems ne Klaipėdos universitete);
  • brandos atestatas ar kitas vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas;
  • stojamosios studijų įmokos kvitas;
  • vardo ir / ar pavardės keitimą patvirtinantis dokumentas, jei pateikiamuose dokumentuose nenurodytas asmens kodas.

Stojamoji studijų įmoka – 15 Eur.

Nuo mokesčio atleidžiami asmenys, pateikę kartu su prašymu dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą:

  • ne vyresni nei 24 metų ir neturintys abiejų tėvų arba globėjų;
  • ne vyresni nei 24 metų vaikų globos namų auklėtiniai;
  • kurių darbingumo lygis 0–45 %.

Sumokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.

Stojamąją studijų įmoką galima sumokėti į nurodytą sąskaitą:

gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“, gavėjo sąskaita – LT61 7300 0101 2922 9730, banko kodas – 73000, mokesčio pavadinimas – stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 105007, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Aktuali informacija mokantiems įmokas per Swedbank.