LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Andragogika

Andragogika

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 30 ECTS kreditai.

Kredito kaina 
26 Eur

Studijų kaina
780 Eur

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Magistrantūros studijų galimybės
Andragogika

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę socialinių mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto
Tęstinių studijų institutas

Vilhelmo Berbomo g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 71
(8 46) 39 85 72
tsi@ku.lt

 

Andragogikos katedra
Vilhelmo Berbomo g. 10, 92221 Klaipėda
(8 46) 39 85 82
ak.tsi@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt