LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m.
30 ECTS kreditų – baigusiems reabilitacijos studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas.
41 ECTS kreditų – baigusiems sveikatos studijų krypčių grupės (išskyrus reabilitacijos studijų kryptį) aukštojo mokslo kolegines studijas.
62 ECTS kreditų – baigusiems aukštojo mokslo universitetines (išskyrus reabilitacijos studijų kryptį) bakalauro studijas.

Kredito kaina 
20 Eur

Studijų kaina
600 Eur (30 ECTS kreditų), 820 Eur (41 ECTS kreditas), 1240 Eur (62 ECTS kreditai)

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis.
Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Magistrantūros studijų galimybės
Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys baigę:

  1. reabilitacijos studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas,
  2. sveikatos mokslų studijų krypčių grupės (išskyrus reabilitacijos studijų kryptį) aukštojo mokslo kolegines studijas,
  3. aukštojo mokslo universitetines (išskyrus reabilitacijos studijų kryptį) bakalauro studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 50
(8 46) 39 85 52
administratorius.svmf@ku.lt, dekanatas.svmf@ku.lt

 

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 85 28
rk.svmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt