LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Informatika

Informatika

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 48 ECTS kreditai.

Kredito kaina 
26 Eur

Studijų kaina
1248 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Magistrantūros studijų galimybės
Geoinformatika
Techninių informacinių sistemų inžinerija

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę informatikos ar informatikos inžinerijos studijų krypties aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Informatikos ir statistikos katedra
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 89 86
isk.jtgmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt