LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Hidrologija ir okeanografija

Hidrologija ir okeanografija

Baigus studijas išduodama
Akademinė pažyma, suteikianti galimybę stoti į magistrantūros studijas.

Studijų trukmė ir apimtis
Iki 1 m., 36 ECTS kreditai.

Kredito kaina
26 Eur

Studijų kaina
936 Eur

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Magistrantūros studijų galimybės
Jūrų hidrologija

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, baigę biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ar technologijos srities aukštojo mokslo kolegines studijas.

Konkursinio balo sandara

Konkursinį balą sudaro diplomo priedėlio (priedo) pažymių svertinis vidurkis.

Minimalūs reikalavimai

Į papildomąsias studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 7 balai.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Gamtos mokslų katedra
Herkaus Manto g. 17, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 13
gmk.jtgmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt