LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Valstybinis kodas
6211GX016

Įgyjama kvalifikacija
Sveikatos mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina 
37 Eur

Metinė studijų kaina
2220 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Specializacija
Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių reabilitacija

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. reabilitacijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. slaugos ir akušerijos studijų krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją,
  3. baigę atitinkamas papildomąsias studijas.

Asmenys, turintys slaugos ir akušerijos studijų krypties bakalauro laipsnį ir slaugytojo profesinę kvalifikaciją, studijų metu privalės išklausyti papildomus studijų dalykus.

Konkursinio balo sandara

1. Konkursinis balas baigusiems pirmosios pakopos studijas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

2. Konkursinis balas, baigusiems papildomąsias studijas magistro laipsniui siekti, apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vkx0,4+Px0,6+PB,
kur KB – konkursinis balas, Vk – aukštojo mokslo koleginių ar universitetinių studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, P – pažymėjimo apie papildomųjų studijų rezultatus svertinis vidurkis, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Sveikatos mokslų fakultetas
Herkaus Manto g. 84, 92294  Klaipėda
(8 46) 39 85 50
(8 46) 39 85 52
administratorius.svmf@ku.lt, dekanatas.svmf@ku.lt

 

Holistinės medicinos ir reabilitacijos katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294  Klaipėda
(8 46) 39 85 28
rk.svmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt