LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Jūrų hidrologija

Jūrų hidrologija

Valstybinis kodas
6211CX019

Įgyjama kvalifikacija
Fizinių mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Dieninis

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina 
62,28 Eur

Metinė studijų kaina
3737 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Papildoma informacija
Dalis studijų gali vykti anglų kalba.

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami asmenys, turintys:

  1. biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių ar technologijos mokslų srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį,
  2. kitos srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ne trumpesnį kaip dviejų metų pasirinktos magistrantūros studijų krypties darbo stažą.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultetas
Bijūnų g. 17, 91225 Klaipėda
(8 46) 39 86 80
dekanatas.jtgmf@ku.lt

 

Gamtos mokslų katedra
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 88 13
gmk.jtgmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt