LT   |   EN      Mano KU   |   
(Unknown) Teatrologija

Teatrologija

Studijos skirtos rengti kvalifikuotus teatro tyrėjus, gebančius analizuoti ir motyvuotai vertinti teatro diskursą, išmanančius šiuolaikinius teatro ir dramos analizės metodus, lietuvių teatro procesą, teatro ir humanistikos perspektyvas globalizacijos sąlygomis, tautinės ir pasaulinės, aukštosios ir masinės kultūros koegzistencijos galimybes. Studijuojami teatro istorijos, teorijos ir praktikos dalykai, teatrinio ugdymo teorijos, scenos menų vadyba. Erasmus+ programa teikia galimybių vieną semestrą studijuoti užsienio universitetuose Anglijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Islandijoje, Italijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Turkijoje, Vokietijoje ar kitur.

Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti kultūrinį darbą įvairiose valstybės, švietimo, kultūros įstaigose: atlikti mokslinius tyrimus, dirbti teatro žurnalistais, viešųjų ryšių darbuotojais, gimnazijų, vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokytojais (papildomai įgijus pedagogo kvalifikaciją), dėstytojais; studijuoti doktorantūroje.

Valstybinis kodas
6211NX057

Įgyjama kvalifikacija
Humanitarinių mokslų magistras

Studijų trukmė
2 m. – nuolatinės

Studijų tvarkaraštis
Sesijinis. Akademiniai užsiėmimai vyksta periodinėmis sesijomis, kurios vyksta keturis kartus per metus studijų kalendoriuje numatytu laiku. Sesijos trukmė priklauso nuo studijuojamų dalykų skaičiaus, bet ne ilgesnė kaip 2 savaitės.

Studijų programos apimtis kreditais
120

Kredito kaina
33 Eur

Metinė studijų kaina
1980 Eur

Studijų kalba
Lietuvių

Kokio pasirengimo asmenys priimami

Priimami, asmenys, turintys universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį*.

* Asmenys, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijų metu privalės studijuoti nustatytus papildomus studijų dalykus ir už juos atsiskaityti nustatyta tvarka.

Konkursinio balo sandara

Konkursinis balas apskaičiuojamas pagal formulę:
KB=Vx0,6+Bx0,4+PB,
kur KB – konkursinis balas, V – pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio (priedo) dalykų įvertinimų svertinis vidurkis, B – baigiamojo darbo ir / ar baigiamojo (-ųjų) egzamino (-ų) įvertinimas, PB – papildomi balai.

Papildomi balai

1 balas prie konkursinio balo pridedamas, turintiems mokslinių straipsnių, publikuotų recenzuojamame periodiniame, vienkartiniame ar tęstiniame leidinyje.

Minimalūs reikalavimai

Į magistrantūros studijas gali būti priimti tik tie asmenys, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis kaip 6 balai.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 86 06, (8 46) 39 86 07
dekanatas.shmf@ku.lt, prodekanas.shmf@ku.lt

 

Baltų filologijos katedra
S. Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
(8 46) 39 85 24
bfk.shmf@ku.lt

Akademinių reikalų skyrius
Herkaus Manto g. 84, 92294 Klaipėda
(8 46) 39 89 93, (8 46) 39 89 94
(8 46) 39 89 69
studentu.priemimas@ku.lt